Home / Wydarzenia lokalne / Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Piętnastego marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, odbyła się konferencja pn. „Zmiany w zawodowym szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Modernizacja Centrów Kształcenia na Dolnym Śląsku”. W spotkaniu udział wzięli m.in burmistrz Tomasz Kiliński, dyrektor biura poseł Moniki Wielichowskiej – Małgorzata Jęderzejewska-Skrzypczyk, Jolanta Kabata (Departament Spraw Społecznych Województwa Dolnośląskiego), Ewelina Sadowska ( Centrum Informacji Zawodowej W-ch) a także przedstawiciele gminno-powiatowej oświaty, dyrektorzy szkół oraz reprezentanci lokalnych firm.
Jedną ze składowych konferencji, było przedstawienie efektów udziału placówki w projekcie ” Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, realizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Starostwem Powiatowym. Jak poinformowała dyrektor szkoły Brygida Gąsior, przystąpienie do projektu pozwoliło na wyposażenie 13-stu pracowni wielobranżowych, na kwotę ok. 1 miliona złotych.
Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji a co za tym idzie zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, zainicjowały harmonogram konferencji. Pani Ewelina Sadowska w swojej prezentacji wskazała m.in na współpracę szkół z zakładami pracy, wyrobienie wśród uczniów zdolności do reagowania na zapotrzebowanie rynku pracy a także przedstawiła zmieniony system nauczania.
Dyrektor d/s sprzedaży fimy ZPAS Group – p. Dariusz Szot; przedstawił dotychczasową działalność zakładu a także formy współpracy ze szkołą. Możliwość odbycia praktyk oraz poznanie specyfiki pracy w jednym z najszybciej rozwijających się podmiotów w regionie, to obustronne korzyści – przekonywał Szot.
Konferencję zakończyło zwiedzanie szkoły, prezentacja nowo-zakupionego sprzętu oraz symboliczny poczęstunek.