Home / Ciekawostki / Zintegrowane działanie – szansa dla Nowej Rudy

Zintegrowane działanie – szansa dla Nowej Rudy

Jedno z najnowocześniejszych kąpielisk  w regionie, czy ścieżki rowerowe łączące wszystkie części naszego miasta – to tylko niektóre z inwestycji, które burmistrz Tomasz Kiliński zaproponował radnym do realizacji w najbliższych  latach.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, wprowadzone zostały znaczące zmiany w długoletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025. Władze miasta przy wsparciu środków zewnętrznych; ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej- planują wykonać szereg znaczących dla miasta i regionu zadań. Projekty zaplanowanych na na lata 2016-2018 inwestycji, to ponad 30mln. złotych!!

  1. Termomodernizacja Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1; w Drogosławiu = 1.650.000,00 zł
  2. Termomodernizacja obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie = 230.000,00 zł
  3. Termomodernizacja Urzędu Miejskiego (Rynek11) = 550.000,00 zł
  4. Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy;(Spacerowa 4) = 320.000,00 zł
  5. Modernizacja noworudzkiego basenu; (ul. Fredry) = 11.335.338,00 zł
  6. Ścieżka rowerowa Nowa Ruda – Słupiec = 2.500.000,00 zł
  7. Ścieżka rowerowa – od Ludwikowic przez Drogosław do Centrum Nowej Rudy = 1.800.000,00 zł
  8. Modernizacja oświetlenia ul. Świdnicka i Piłsudskiego = 1.386.000,00 zł
  9. Modernizacja oświetlenia ul. Kłodzka- Węglowa Wola = 435.600,00 zł
  10. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej = 580.000,00zł

 

Myślę, że podjęliśmy słuszną decyzję o przystąpieniu do ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej – mówi burmistrz Tomasz Kiliński. Dzięki temu już od ponad dwóch lat przygotowujemy się do pozyskania środków UE na lata 2014-2020. Planujemy i będziemy się starać o środki na realizację w/w projektów oraz projektu modernizacji drogi od Ludwikowic przez Drogosław do Centrum Nowej Rudy, to ok. 30 mln zł na inwestycje! – podsumowuje włodarz.wiuzalizacja do tekstu prognoza finansowa