Home / Uniwersytet III Wieku / Zaproszenie na spotkanie „Klimat, Energia, Zdrowie”

Zaproszenie na spotkanie „Klimat, Energia, Zdrowie”

Z A P R O S Z E N I E

Dolnośląski Klub Ekologiczny we Wrocławiu i Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na spotkanie zainteresowanych mieszkańców Ziemi Kłodzkiej i ich gości, organizowane w ramach projektu pt. „KLIMAT, ENERGIA, ZDROWIE” – Stop „niskiej emisji”, które odbędzie się 16 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.45 w sali audiowizualnej TECHNOINKUBATORA w Nowej Rudzie – Słupcu (ul. Kłodzka 24).

Program spotkania:
‒ otwarcie i przywitanie uczestników
‒ prelekcja nt. „Zużycie energii w gospodarstwach domowych, sposoby osz-czędności energii”, mgr Krystyna Haladyn;
‒ prelekcja nt. „Efektywność energetyczna budynku”, doc. dr inż. Henryk Wojciechowski;
‒ prelekcja nt. „Audyt energetyczny”, mgr Adam Maślankiewicz.
‒ dyskusja.
Planowany czas trwania spotkania ok. 2 godzin.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego
Dr inż. Aureliusz Mikłaszewski