Home / Ciekawostki / Zaproszenie na konferencję ekologiczną

Zaproszenie na konferencję ekologiczną

Dolnośląski Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Skażenie po-wietrza w Nowej Rudzie – szansa na zmianę?”. Konferencja odbędzie 25 kwietnia 2014 r. w Nowej Rudzie, w Hotelu „Dwór Górny” (ul. Kościelna 30).
Program konferencji:
11.00 -11.10 Otwarcie konferencji
11.10 -11.30 Ochrona powietrza w Unii Europejskiej i w Polsce, dr inż. Aureliusz Mikła-szewski, Prezes Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego
11.30 -11.50 Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w Nowej Rudzie, dr hab. inż. Izabela Sówka, Politechnika Wrocławska
11.50 -12.10 Mechanizm szkodliwego oddziaływania pyłu zawieszonego na zdrowie czło-wieka, prof. Krystyna Pawlas, mgr Jakub Krzeszowiak, Uniwersytet Medycz-ny, Wrocław
12.10 -12.30 Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze, doc. dr inż. Henryk Wojciechowski, Politechnika Wrocławska
12.30 -12.50 – przerwa kawowa
12.50 -13.05 Możliwości wykorzystania gazu dla celów grzewczych w Nowej Rudzie, dr Ryszard Michałowski, PGNiG Wrocław
13.05 -13.25 Ekonomiczne problemy ochrony powietrza, prof. Stanisław Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
13.25 -13.45 Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w centrum Nowej Rudy, Andrzej Włodarczyk, Urząd Miejski Nowa Ruda
13.45 -14.00 Możliwości wsparcia projektów gospodarki niskoemisyjnej w ramach perspek-tywy finansowej 2014-2020, Piotr Iwaszko, Urząd Marszałkowski Wojewódz-twa Dolnośląskiego
14.00 -14.15 Możliwości finansowego wsparcia działań gminy i osób prywatnych zmierzają-cych do likwidacji/ograniczenia niskiej emisji w Nowej Rudzie, Ilona Gralka, WFOŚiGW, Oddział Wałbrzych
14.15 -15.00 dyskusja i podsumowanie konferencji
15.00 -16.00 – lunch
Potwierdzenie udziału w konferencji proszę przesłać na e-mail: klub@eko.wroc.pl – najpóźniej do 18.04.2014

Z pozdrowieniami

Prezes Zarządu
Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego
Dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

zaprosz-ekologicz