Home / Wydarzenia lokalne / Wrześniowa sesja rady miejskiej

Wrześniowa sesja rady miejskiej

Z początkiem września, odbyła się X sesja Rady Miejskiej. Zmiany w budżecie to przede wszystkim przeznaczenie  40 tys. złotych na modernizację kanalizacji deszczowej (ul. Kłodzka), termomodernizację budynków Rynek 11 (30 tys.) i Spacerowa 4 (30 tys.) a także montaż wiat przystankowych (20 tys. złotych).

Odrębne uchwały dotyczyły przejęcia przez Województwo Dolnośląskie odcinka od skrzyżowania z ul. Cmentarną do ronda w Ludwikowicach Kłodzkich i pozbawienie w/w drogi kategorii „gminnej”. W związku z powyższym, Gmina Miejska udzieli WD dotacji w łącznej kwocie – 1.534.000,00 zł.

Ponadto radni zdecydowali o przejęciu przez miasto, przystanku autobusowego znajdującego się przy Intermarche, oraz wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie lokalu (Kościelna 12) na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Charakter porządkujący miały projekty dotyczące regulaminu konkursu dla niepublicznych przedszkoli a także zapisy dot. ” miejskiego programu alkoholowego”.

Środowe spotkanie rajców, zakończyły głosowania nad projektami dot. realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (2014-2020), ustalenia liczby punktów sprzedających alkohol (pow. 4,5%) z wyjątkiem piwa a także utworzenia odrębnych obwodów do głosowania.DSC_7547