Home / Tagi strony

Tagi strony

Pomoc dla noworudzkich przedsiębiorców

W związku z pojawiającymi się pytaniami SPZN dotyczącymi szczegółów udzielanej przedsiębiorcom pomocy ze strony miasta poniżej przedstawiamy informację o rodzajach i kierunkach wsparcia oraz jego wysokości. W roku minionym w ramach pomocy publicznej „de minimis” 19 podmiotów – osób prawnych otrzymało wsparcie na kwotę – 1.275.580,00 złotych, czyli o 217 tysięcy złotych więcej w porównaniu z rokiem 2011. Wśród osób …

Czytaj więcej »

Informacja burmistrza miasta Nowa Ruda

Burmistrz Miasta Nowa Ruda zawiadamia, że: z dniem 17.06.2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu ”Wstępny Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020”, które potrwają do dnia 16.07.2013 r. Dokument pt. ”Wstępny Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020” umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, pod adresem: http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=262&bsc=N oraz w Wydziale Rozwoju Urzędu …

Czytaj więcej »

Absolutorium z wykonania budżetu

W środę 29 maja, odbyła się XXXIV sesja Rady Miasta. Kluczowym punktem spotkania rajców, było sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu. Wniosek o absolutorium; dla burmistrza Tomasza Kilińskiego, poprzedziło odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Rozrachunkowej oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych rady miasta. Włodarz miasta podkreślił, iż pomimo kryzysu gospodarczego w minionych 12-stu miesiącach udało się zakończyć tak duże inwestycje jak: Regionalne …

Czytaj więcej »

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenach spółdzielni mieszkaniowych

Szanowni Spółdzielcy, Przejęcie gospodarki odpadami przez miasto Nowa Ruda jest obowiązkiem narzuconym specjalną ustawą przez rząd i parlament. Ustawą, która okazała się prawnym bublem ale którą mamy obowiązek stosować. Od 1 lipca 2013r właścicielem odpadów komunalnych stanie się Miasto i to ono w trybie przetargu wyłoni operatora odbierającego odpady z terenu całej Gminy. Z przykrością należy zaznaczyć, iż Zarząd Spółdzielni …

Czytaj więcej »

Półmetek kadencji Rady Miejskiej i Burmistrza

Rewitalizacja Przebudowa okolic Rynku, a tym samym znaczne podniesienie walorów turystyczno – estetycznych miasta , to koszt prawie 11,5 mln zł. Dotacja  z Unii Europejskiej , wyniosła ok. 7 mln złotych. Dotychczasowe roboty objęły gruntowny remont płyty rynku (kanalizacja, wodociągi), renowacja fontanny Św. Jana Chrzciciela, restaurację ratusza oraz wymianę nawierzchni. W budynku magistratu odnowiono elewację wraz z wymianą okien i  …

Czytaj więcej »

Rewitalizacja kolejnych kamienic w rynku!

We wtorek (18 grudnia) podpisano umowę na remont kolejnych sześciu kamienic w centrum miasta. W obecności burmistrza Tomasza Kilińskiego oraz przedstawicieli wykonawcy zawarto zobowiązanie dot. nieruchomości Rynek 7,12,13,16,18 i 19. Harmonogram prac przewiduje m.in. remont elewacji, klatek schodowych, instalacji gazowych oraz dachów. Zakończenie robót przez Firmę Handlowo – Usługową „KWADROS ” Michał Malik, przewidziane jest na 30 września 2013 r. …

Czytaj więcej »