Home / Ciekawostki / Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

22 marca już po raz dwudziesty jest obchodzony Światowy Dzień Wody – w tym roku pod hasłem WODA I ENERGIA. Celem jest uświadomienie ludziom wzajemnych powiązań wody i energii. Wytwarzanie energii, jej przesył i magazynowanie wymaga wykorzystywania zasobów wodnych szczególnie w elektrowniach (wodnych, klasycznych i jądrowych) oraz przy wydobyciu wielu surowców energetycznych. Obecnie około 8% wytworzonej energii elektrycznej wykorzystywane jest na pompowanie, uzdatnianie, oczyszczanie i przesyłanie wody do różnych użytkowników (ludność, przemysł, energetyka, rolnictwo).
Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu:
– zwiększenie świadomości ludzi o istnieniu wzajemnych powiązań między wodą i
energią
– pokazanie decydentom, że strefa wody i energii ma ścisłe powiązania, i że
współpraca tych sektorów może przynieść istotne efekty społeczne i gospodarcze
– wskazanie ważnych obszarów współpracy w sektorach wody i energii po 2015 roku
Z tej okazji w Gimnazjum nr 2 w Słupcu pracujący w Eko Klubie uczniowie, zwrócili szczególną uwagę gimnazjalistów na znaczenie wody w przyrodzie, jej występowanie na naszej planecie, mądre jej użytkowanie i oszczędzanie dla przyszłych pokoleń. Symbolem tego stała się zorganizowana w piątek (21 marca) wielka kolejka po wodę. Uczniowie wszystkich klas zaopatrzeni w rozmaite kubki oczekiwali na swoją porcję czystej wody. Akcja miała na celu uświadomić zebranym, że światowe zasoby słodkiej wody są ograniczone i nie we wszystkich krajach świata jest to powszechnie dostępne dobro.
na podstawie rozmowy z
Panią Teresą Fereżyńską
oraz http://www.kgw.pan.pl/
Anna Szczepan