Home / Wydarzenia lokalne / Środowiskowy dom samopomocy otwarty

Środowiskowy dom samopomocy otwarty

Z początkiem br. roku, rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Dorosłych w Słupcu. Uruchomienie placówki było możliwe dzięki staraniom władz miasta, które na ten cel pozyskały dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 409.120,00 zł. W ramach adaptacji budynku po byłej piekarni, przeprowadzono całkowitą modernizację istniejącej kotłowni węglowej na gazową wraz z podłączeniem instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiowa i w całości instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. W lokalu o łącznej powierzchni ok. 150 m2, wydzielono pomieszczenia biurowe i socjalne, sale do prowadzenia zajęć i toalety( z natryskiem).Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, powstała rampa umożliwiająca wjazd do budynku.

Głównym zadaniem ŚDS-u jest aktywizacja oraz udzielenie wsparcia terapeutycznego, osobom skierowanym na adaptację w grupie. Zajęcia ukierunkowane są na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Jak informuje kierownik placówki Renata Niemczyk-Wolan, obecnie 28 osób, przez 5 dni spotyka się przy Spacerowej 4. Podczas 8 godzinnych zajęć, podopieczni korzystają z pracowni: artystycznej, gospodarstwa domowego i komputerowej, poddawani są rehabilitacji i muzykoterapii oraz mają do dyspozycji siłownię. Zakres i poziom świadczonych usług w ŚDS dostosowany jest do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Pomimo iż ośrodek dopiero rozpoczął swoją działalność, dalsze plany przewidują współpracę z rodzicami, placówkami służby zdrowia, organami administracji i organizacjami społecznymi. Opiekę nad wychowankami, sprawuje pięcio -osobowa kadra wykwalifikowanych pracowników.
W piątek(07.03) odbyło się uroczyste otwarcie w którym udział wzięli m.in: burmistrz Tomasz Kiliński, parlamentarzyści Monika Wielichowska oraz Stanisław Jurcewicz oraz radni miejscy i powiatowi. Uroczystość poprowadziła Lucyna Zgryszka, przewodnicząca Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nasza Nadzieja”, która zarządza słupieckim obiektem.
Z uwagi na uroczystą inaugurację, podopieczni zaprezentowali bogaty program artystyczny oraz raczyli zaproszonych gości własnoręcznie przygotowanym poczęstunkiem.
Zadowolenia z faktu uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy, nie ukrywa burmistrz Tomasz Kiliński. Długi okres naszych starań o utworzenie ŚDS- u Nowej Rudzie, przyniósł zamierzony efekt. Dzięki otrzymanej dotacji oraz środkom własnym, udało się zaadoptować a tym samym całkowicie zmienić budynek przy ul. Spacerowej w Słupcu. Od dawna mięliśmy świadomość konieczności stworzenia takiego miejsca, którego nie było w naszym mieście. Wszystkim podopiecznym oraz Stowarzyszeniu ” Nasza Nadzieja” życzę aby kolejne dni były tak wesołe i pozytywne jak ten dzisiejszy – podsumowuje włodarz.