Home / Wydarzenia lokalne / Regionalna Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Regionalna Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W niedzielę (29 września) zakończyła się trzydniowa Regionalna Konferencja Uniwersytetów trzeciego Wieku w Prudniku. W konferencji „Uniwersytety Trzeciego Wieku kreatorami efektywnych zmian w środowisku lokalnym” wzięli udział przedstawiciele UTW z trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Przedstawicieli naszego, Noworudzkiego UTW też oczywiście nie zabrakło. Konferencję patronatem objęła Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg, która spotkała się jej uczestnikami i wygłosiła krótkie przemówienie na temat integracji międzypokoleniowej i dotychczasowej współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Na pamiątkę spotkania każdy uczestnik otrzymał ….. paczuszkę nasion niezapominajki ze specjalną dedykacją: „Niezapominajka – błękit Europy, piękno Wspólnoty, siła i solidarność Narodów. Kwiat i wartości zalecane do uprawy…..”.
Konferencja rozpoczęła się na prudnickim rynku, gdzie wszystkich uczestników przywitał Burmistrz Miasta Prudnika Franciszek Fejdych, Prezes Uniwersytetu Złotego Wieku w Prudniku Regina Sieradzka oraz uczeń miejscowego liceum – w imieniu młodzieży, która towarzyszyła konferencji. Barwny korowód z orkiestrą na czele przeszedł ulicami miasta do Prudnickiego Ośrodka Kultury (pięknie odremontowanego, dziewiętnastowiecznego pałacyku Harmana Fränkla), w którym przebiegał pierwszy dzień konferencji. Oprócz wystąpień (nieco przydługich) „wielu ważnych osobistości”, swoje osiągnięcia prezentowały przybyłe Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Zakończeniem pierwszego dnia był występ doskonałego, męskiego chóru z Opola „Camerton”, z którym cała sala śpiewała znane, włoskie przeboje. Dzień drugi spotkania przeznaczony był na warsztaty tematyczne prowadzone w grupach przez trenerów z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Największy nacisk położono na to, aby uzmysłowić seniorom, że organizacje senioralne są partnerami w rozmowach z władzami lokalnymi, a nie petentami. Nie zabrakło też czasu na dyskusje poświęcone dobrym praktykom UTW. Taka wymiana doświadczeń jest bardzo ceniona wśród słuchaczy UTW – zawsze można czegoś nauczyć się od innych, albo wykorzystać dobry pomysł i „przeflancować” go na własny grunt. Ostatni dzień konferencji był poświęcony promocji miasta i okolic.
Samo centrum Prudnika zwiedziliśmy z przewodnikiem, wchodząc nawet na trzynastowieczną wieżę Woka, potem w schronisku na Wieszczynie była kawka z ciasteczkiem i prezentacja najciekawszych miejsc w Prudniku i okolicy, w „wykonaniu” doskonałego przewodnika (Marcina Husaka) – miłośnika i pasjonata swojego miejsca na ziemi. Dobry obiad i podsumowanie trzydniowych działań zakończyły konferencję.
Noworudzki UTW
Anna Szczepan