Home / Wydarzenia lokalne / Pomoc dla noworudzkich przedsiębiorców

Pomoc dla noworudzkich przedsiębiorców

W związku z pojawiającymi się pytaniami SPZN dotyczącymi szczegółów udzielanej przedsiębiorcom pomocy ze strony miasta poniżej przedstawiamy informację o rodzajach i kierunkach wsparcia oraz jego wysokości.
W roku minionym w ramach pomocy publicznej „de minimis” 19 podmiotów – osób prawnych otrzymało wsparcie na kwotę – 1.275.580,00 złotych, czyli o 217 tysięcy złotych więcej w porównaniu z rokiem 2011. Wśród osób fizycznych – 72 firmy otrzymały łącznie – 242.293,80 zł ( 2011 r. – 106.413,00). Powyższe dane potwierdzają, iż z roku na rok kwota wsparcia regularnie wzrasta.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do 31 maja publikowana jest także lista podmiotów (BIP, tablica ogłoszeń Ratusz 1 piętro); korzystających z ulg na szkolenie uczniów. W 2013 roku podmioty prawne otrzymały – 9.943,00 zł (2012 r.- 5.227,00 zł), a osoby fizyczne – 23,833,00 zł (2012 r.- 16.769,00 zł.)
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” jako firma doradztwa gospodarczego, również wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto świadczy usługi doradcze, informacyjne oraz finansowe(pożyczki). W latach 2011-2013 Agroreg udziełił prawie 4,5 tysiąca bezpłatnych usług informacyjnych i 401 usług doradczych. Łączna kwota udzielonych pożyczek to ponad 40 mln. złotych ( w tym 5 mln dla noworudzkich przedsiębiorców).
Agencja swoim zarządem obejmuje także Noworudzki Park Przemysłowy, gdzie aktualnie działalność prowadzi 21 przedsiębiorstw z branż: elektrotechnicznej, elektromechanicznej, produkcji galanterii plastikowej, produkcja stolarki PCV i wiele innych. Do tej pory wszystkie hale produkcyjne zostały zagospodarowane przez przedsiębiorców którzy stworzyli miejsca pracy. W firmach prowadzących działalność na tylko na terenie NPP zatrudnienie znalazło – 440 osób. Powstanie Parku Przemysłowego oraz Centrum Biznesu i Innowacji spowodowało znaczącą poprawę otoczenia dla biznesu i i przyszłych inwestycji. Bez tego trudno wyobrazić sobie zainteresowanie inwestorów tym terenem.
Na terenie WSSE „Invest Park” swoje siedziby mają firmy Zpas, ZpasNET, Orion i ITR. Osoby tam zatrudnione odprowadzają podatki, osiągają dochód i nie powiększają grona osób bezrobotnych – co stanowi wymierną korzyść. Miejsca pracy stworzone w przemyśle mają szczególną wartość gdyż pracownicy tych firm i ich rodziny to oczywiście potencjalni klienci małych firm handlowych czy usługowych. Ponadto w otoczeniu większych przedsiębiorstw przemysłowych zawsze powstają miejsca w pracy w sferze usług świadczonych przez mniejsze podmioty dla tych firm.
Rzeczowe przeznaczenie gruntów gminnych, określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wskazuje przede wszystkim obszary i miejsca w których można myśleć o inwestycjach. Brak MPZP, dla danego terenu nie stanowi problemu w rozpoczęciu czy prowadzeniu działalności. Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, określa tereny na których mogą być realizowane inwestycje. Jakakolwiek zmiana „planu”, daje nowe możliwości rozwoju miasta. Każda inwestycja w mały osiedlowy sklepik czy większy pawilon handlowy – pobudza lokalny rynek.
Podczas prac nad zmianą MPZP dla dzielnicy Drogosław, przeprowadzone zostały badania statystyczne, na odpowiedniej liczbie mieszkańców (ok. 400). Telefoniczny wywiad CATI stanowił przekrój społeczeństwa, jednoznacznie wskazując na opinię mieszkańców co do kierunku zagospodarowania przestrzennego w Drogosławiu. Cztery tysiące podpisów poparcia dla „tradycyjnego, lokalnego handlu”; zebranych z inicjatywy Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Noworudzkiej, w żaden sposób nie zostało zlekceważone przez Radę Miejską i Burmistrza. Należy jednak biorąc pod uwagę wyniki badań stwierdzić, że osób popierających kierunki zmian jest około dwa razy więcej. Wpływy do budżetu miasta z tego typu obiektów to 6,71 % podatku CIT, 37,53 % podatku PIT od osób tam zatrudnionych oraz podatek od nieruchomości.
Przypomnę jednak po raz kolejny, że miasto przez ostatnie 12 lat zbyło tylko jedną niewielką nieruchomość przy ulicy Fredry gdzie powstał sklep Dino, ale również obiekt nowego targowiska gdzie swoją działalność prowadzą mali przedsiębiorcy. Pozostałe tego typu inwestycje powstały na gruntach prywatnych.
Podsumowując mogę powiedzieć, że wsparcie dla przedsiębiorców w Nowej Rudzie jest duże i wielokierunkowe. Myślę, że jesteśmy jedną z niewielu tej wielkości gmin, które tak mocno angażują się w tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla przedsiębiorców. Tworzenie atrakcyjnego otoczenia biznesu tj. parku przemysłowego, centrum biznesu, inkubatora przedsiębiorczości, inkubatora technologicznego, agencji rozwoju regionalnego czy też specjalnej strefy ekonomicznej przynosi i będzie w przyszłości przynosić efekty w postaci nowych inwestycji i miejsc pracy.

Tomasz Kiliński
Burmistrz Miasta Nowa Ruda