Home / Wydarzenia lokalne / Odbudowa infrastruktury drogowej przy ulicy Zagórze

Odbudowa infrastruktury drogowej przy ulicy Zagórze

W minioną środę(13.03), w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu; przyznano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wojewoda Aleksander Skorupa oraz Wiceminister Administracji i Cyfryzacji – Włodzimierz Karpiński; rozdysponowali poszkodowanym samorządom, łączną kwotę prawie 100 mln złotych. Marcowe wsparcie jest kontynuacją dotychczasowych promess, udzielanych w latach ubiegłych. Zniszczenia powodziowe plasują powiat kłodzki wśród największych beneficjentów (5,5 mln), wspieranych środkami pochodzącymi z budżetu państwa.
Gmina Miejska Nowa Ruda, otrzymała kwotę 400 tys. złotych, która w całości przeznaczona zostanie na odbudowę infrastruktury drogowej przy ulicy Zagórze w Słupcu. Na łącznej długości ponad kilometra, odnowiona zostanie nawierzchnia jezdni wraz z odwodnieniami. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej na wykonanie tego zadania. Pierwsze prace ruszą na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku.