Home / Gospodarka i przedsiębiorczość / Noworudzki Inkubator Technologiczny

Noworudzki Inkubator Technologiczny

Dążenie do nowych technologi w Unii Europejskiej, stało się standardem wyróżniającym kraje wysoko rozwinięte. Odpowiedzią Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG, na ten europejski trend, ma być Noworudzki Inkubator Technologiczny. Strefa rozwoju małych firm powstanie w miejscu pokopalnianej stolarni w Słupcu. Obecnie trwają prace adaptacyjne, jednocześnie stanowiące II etap rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego. Inwestycja warta ok. 10 mln. złotych, zakończona zostanie w sierpniu 2014 roku.
Jak przekonuje prezes ARR Agroreg Jerzy Dudzik, będzie to miejsce dla małych firm, skupionych na innowacyjne, nowe technologie. Zadaniem Inkubatora będzie zapewnienie realnego udziału nauki w projektach biznesowych.
Kompleks uzupełni sala konferencyjna (dawna maszynownia), mieszkania dla kadry z zewnątrz, pomieszczenia do wynajmu a także Muzeum Historii Słupca. Pomysłodawcą tego ostatniego projektu; oprócz „agencji”, jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Nowa Ruda.
Inkubator to nie tylko kolejne miejsca pracy ale także ożywienie niszczejących budynków po byłej kopalni, takich jak szyb „Nowy I” – stanowiących o górniczej historii miasta.