Home / Ciekawostki / Nowe technologie wsparciem rozwoju

Nowe technologie wsparciem rozwoju

W piątek(17.10) oficjalnie otworzono Techno-Inkubator w Słupcu. Tym samym zakończono realizację II etapu tworzenia Noworudzkiego Parku Przemysłowego. Strefa rozwoju małych firm powstała w miejscu pokopalnianej stolarni. Łączna wartość przedsięwzięcia to kwota blisko 13 mln, z czego 4 mln zł pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadaniem Inkubatora jest zapewnienie realnego udziału nauki w projektach biznesowych, z udziałem małych firm skupionych na innowacyjnych, nowych technologiach. Nowa jakość pokopalnianej przeszłości to przede wszystkim 2,5 tys. m2 pomieszczeń kompletnie wyposażonych w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o, sieć telefoniczną i komputerową.
W uroczystości zorganizowanej przez ARR Agroreg S.A pod przewodnictwem prezesa Jerzego Dudzika udział wzięli m.in: wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, senator Stanisław Jurcewicz, poseł Monika Wielichowska, burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, starosta kłodzki Maciej Awiżeń, Prezes Euroregionu Glacensis Czesław Kręcichwost a także prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Ponadto otwarcie „inkubatora” uświetnili przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz przedsiębiorcy.
Ofertę parku przemysłowego wzbogaciliśmy o naukę, innowacje i nowe technologie – mówi Tomasz Kiliński. Tym samym możemy złożyć kompletną ofertę każdemu inwestorowi, który rozważa otworzenie działalności w Nowej Rudzie. Jako członek Aglomeracji Wałbrzyskiej, zabiegamy u utworzenie tutaj Wałbrzyskiego Klastra Surowcowego, aby móc na miejscu nie tylko wydobywać surowce naturalne, ale także pracować z nimi, poddawać obróbce i ostatecznie oferować gotowy produkt. Takie rozwiązanie powinno jeszcze bardziej gospodarczo pobudzić region a przede wszystkim wygenerować kolejne miejsca pracy. Strategia rozwoju tej części miasta już dzisiaj przynosi korzyści, o czym świadczy chociażby budowa fabryki katalizatorów, czy powstanie kolejnej hali przemysłowej(2,5 tys. m2) przy ulicy Spacerowej. Jeżeli dodamy do tego długo wyczekiwany remont powiatowej ulicy bożkowskiej, to bezpośrednie otoczenie byłych terenów pokopalnianych, stanowi atrakcyjną ofertę inwestycyjną – podsumowuje włodarz.