Home / Wydarzenia lokalne / Kopalń już nie ma, ale górnicze tradycje pozostały

Kopalń już nie ma, ale górnicze tradycje pozostały

4 grudnia – Barbórka – święto górniczego trudu wszędzie tam, gdzie jest i gdzie był. Noworudzcy górnicy, ich rodziny i mieszkańcy miasta tego dnia spotykają się pod Pomnikiem Górnika w Słupcu, aby podziękować górnikom za ich ciężką pracę i złożyć hołd tym, którzy w kopalni pozostali na zawsze – na wieczną szychtę. Od rana słychać było górniczą orkiestrę. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 8.30, odegraniem Hymnu Górniczego.
Poczty sztandarowe zostały pochylone. Wszystkich zebranych przywitał Przewodniczący ZZ Górników – Pan Edward Śledź. Przewodniczący w kilku słowach przypomniał o górniczych tradycjach pielęgnowanych na naszej, noworudzkiej ziemi i podziękował SM „Górnik” za opiekę nad Pomnikiem Górnika, a Pani Poseł Monice Wielichowskiej (reprezentowanej na tej uroczystości przez Panią Dyrektor Biura Poselskiego, Małgorzatą Jędrzejewską – Skrzypczyk) i Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda Panu Tomaszowi Kilińskiemu, za uratowanie przed likwidacją szybu Nowy I – symbolu noworudzkiego górnictwa.
Pierwsze wiązanki kwiatów złożyły dzieci z przedszkola, które przybyły na tę uroczystość przystrojone w górnicze czapki. Górników i ich pracę uhonorowali: w imieniu poseł Moniki Wielichowskiej Dyrektor Biura Poselskiego – Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, burmistrz Miasta Nowa Ruda – Tomasz Kiliński i v-ce burmistrz Marzena Wolińska, senator Kazimierz Drożdż i v-ce starosta powiatu kłodzkiego Adam Łącki, wójt Gminy Nowa Ruda – Sławomir Karwowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Tarapackim oraz delegacje instytucji i organizacji pozarządowych. Uroczystość zakończył swoim krótkim wystąpieniem v-ce starosta Adam Łącki, dając nadzieję na powrót górnictwa na nasze ziemie. Pierwszy, geologiczny odwiert został już wykonany w listopadzie b.r. w Ludwikowicach.
Po odegraniu Hymnu Państwowego zebrani udali się na uroczystą mszę świętą z udziałem orkiestry górniczej i kultywującego lokalne tradycje górnicze, Honorowego Sztygara – Ks. Prałata Jerzego Czernala.
Anna Szczepan
fot. Leokadia Jakóbiec-Mituś