Home / Wydarzenia lokalne / Konsultacje społeczne w MOPS Nowa Ruda

Konsultacje społeczne w MOPS Nowa Ruda

Szanowni Państwo,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz instytucje i podmioty zainteresowane:
– Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2014- 2020,
– Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014-2020,
– Gminnym Programem Wspierania Rodzin na lata 2014-2016.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z dokumentami, wyrażenia opinii i uwag zgodnie z załączonym formularzem.
Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 18,57-400 Nowa Ruda; faxem na nr 74 872 10-56,
zeskanowane na adres poczty elektronicznej mops@mops.nowaruda.pl lub składać osobiście w godzinach 7.30-15.30 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie do dnia 25 listopada 2013 r. DOKUMENTY DOSTĘPNE są także na stronie www.um.nowaruda.pl w zakładce WAŻNE OGŁOSZENIA.

Z poważaniem
Anna Frankowska
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Rudzie