Home / Wydarzenia lokalne / Konferencja Organizacji Non Profit – jak wspólnie działać?

Konferencja Organizacji Non Profit – jak wspólnie działać?

Odbyła się 5 grudnia w MOK w Nowej Rudzie. Termin na tę konferencję wybrany został zupełnie nieprzypadkowo – 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w1985 roku. Dzisiejsza konferencja, będąca drugim takim spotkaniem, zgromadziła przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta. Wszystkich zebranych przywitała Pani Irena Caryk, a słowo wstępu wygłosił Burmistrz – Pan Tomasz Kiliński, dziękując także za działalność społeczną coraz to liczniejszym i silniejszym organizacjom.
Dzisiejsze spotkanie miało na celu nie tyle wypracowanie wspólnego systemu działania różnych organizacji, co wzajemne poznanie się i przedstawienie swoich działalności, czemu służyły poszczególne prezentacje. Wiele działań jest zbieżnych i pokrywających się, tylko że każda organizacja „sobie rzepkę skrobie”, robiąc wiele dobrych i potrzebnych rzeczy na niewielką skalę i dla niewielkiego grona odbiorców. Więc rzeczywiście, może by tak razem? Przy czym razem, to także z władzami samorządowymi, na które u nas, w Nowej Rudzie, zawsze można liczyć.
Konferencja zakończyła się wystąpieniem Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej – Pana Leszka Wójcika. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że celem wypracowania wspólnych metod działania „na roboczo” muszą się spotkać liderzy organizacji, a pełne zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć i zamierzeń powinno się odbyć na Forum Organizacji Non Profit.
Noworudzki UTW
Anna Szczepan