Home / Wydarzenia lokalne / Ważna informacja

Ważna informacja

Wszystkich mieszkańców, którzy nie złożyli do dnia 31 marca 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bardzo prosimy o ich składanie w Biurze Obsługi Klienta, Rynek nr 11 (parter). Jednocześnie liczymy na Państwa wyrozumiałość za uciążliwości mogące się pojawić w procesie składania przedmiotowych deklaracji.