Home / Wydarzenia lokalne / Informacja burmistrza miasta Nowa Ruda

Informacja burmistrza miasta Nowa Ruda

Burmistrz Miasta Nowa Ruda zawiadamia, że:
z dniem 17.06.2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu ”Wstępny Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020”, które potrwają do dnia 16.07.2013 r.

Dokument pt. ”Wstępny Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020” umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, pod adresem: http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=262&bsc=N oraz w Wydziale Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, Rynek 11, pokój nr 305, 306.

Z treścią dokumentu można zapoznać się w siedzibie Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, Rynek 11, pokój nr 305, 306, w dniach 17 czerwca – 16 lipca 2013 r. codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania przez zainteresowanych, uwagi i opinie odnośnie zaproponowanych zapisów dokumentu do dnia 16 lipca 2013 r.
Uwagi i opinie w tej sprawie można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30, w niżej wskazanym miejscu.

Miejsce składania uwag i opinii:
Urząd Miejski w Nowej Rudzie, 57-400 Nowa Ruda, Rynek 11, pokój 305, 306.
Lub drogą elektroniczną na adres: przemyslaw.herter@um.nowaruda.pl
Osobą wyznaczoną do koordynacji przebiegu konsultacji społecznych jest Przemysław Herter, tel. 74 872 0339.

Tomasz Kiliński
Burmistrz Miasta Nowa Ruda