Home / Ciekawostki / III Seminarium Uczniowskie pt.„ Rzeki i potoki naszego regionu”

III Seminarium Uczniowskie pt.„ Rzeki i potoki naszego regionu”

W dniach 20-21 listopada w MOK w Nowej Rudzie odbyło się III Seminarium Uczniowskie, omawiające problemy ochrony środowiska naturalnego. Seminarium, objęte patronatem Juliana Golaka – Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Tomasza Kilińskiego – Burmistrza Miasta Nowa Ruda, Sławomira Karwowskiego – Wójta Gminy Nowa Ruda, Jana Lenarta – Nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów, nosiło tytuł „Rzeki i potoki naszego regionu”. Temat Seminarium był odpowiedzią na apel UNESCO, które rok 2013 ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody. Sesja referatowa przygotowana przez uczniów noworudzkich szkół zrzeszonych w ekoklubach, została uroczyście otwarta przez zastępcę burmistrza, Panią Marzenę Wolińską i radnego Pana Juliana Golaka. Z wypowiedzi zaproszonych gości (m.in. dyrektora ZWiK Ryszarda Rzeczyckiego, inżyniera nadzoru Nadleśnictwa Jugów Leszka Kościńskiego) dowiedzieliśmy się, że nasz region jest właściwie uprzywilejowany w zakresie dostępu do wody – pozyskujemy ją z tzw. ciągów drenażowych z Gór Sowich jak również ze studni głębinowych (Kłodzko). Otrzymaliśmy też ogólne informacje na temat powierzchni cieków wodnych w regionie, zagrożeniach powodziami oraz budowaniu zbiorników retencyjnych zapobiegających powodziom.

Wodę mamy więc „z pierwszej ręki”. A dookoła nas, wodę w potokach i rzeczkach też jak się okazuje, mamy co najmniej dobrą i to w swoich prezentacjach wykazali uczniowie. Przygotowując swoje prezentacje, uczniowie musieli znaleźć źródła potoków, prześledzić ich bieg a w końcu dotrzeć do miejsca ujścia. Pobierane też były próbki wody do badań laboratoryjnych chemicznych oraz biologicznych. W prezentacjach pokazano też sporo ładnych zdjęć krajobrazowych z okolic omawianych cieków wodnych – Dzika, potoku Szczyp, Woliborki, Skawki, potoku Wittiga i Włodzicy. Podczas seminarium spotkali się uczniowie 7 szkół naszego miasta i Bożkowa na niekonwencjonalnej lekcji o wodzie, jej znaczeniu i potrzebie troski o naturalne środowisko. Ekokluby zaadoptowały odcinki swoich potoków i wyczyściły ich koryta, zachęcając do odwiedzenia tych pięknych miejsc.
Podczas sesji posterowej (20 listopada) młodzież opowiadała o swoich działaniach w projekcie AKADEMIA REGIONALNA realizowanym przez Fundację Odnowy Ziemi Noworudzkiej i Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Nowej Rudzie. Noworudzkie Koło PKE jest dofinansowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. III Seminarium Uczniowskiemu towarzyszyły również konkursy = plastyczny i fotograficzny. Dzięki wsparciu patronów i Samorządowi Województwa Dolnośląskiego (które dofinansowuje działalność noworudzkiego Koła PKE) nagrodzono wyróżniające się ekokluby i wielu uczestników konkursów. Celem projektu AKADEMIA REGIONALNA jest przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz wspólnoty regionalnej, ochrony środowiska naturalnego, organizacji imprez środowiskowych a także wolontariat.
Seminarium było też okazją do pochwalenia się pięcioletnią działalnością noworudzkiego klubu ekologicznego Drzewo Życia i złożenia podziękowań Pani Teresie Fereżyńskiej za założenie klubu i nauczanie, co to właściwie jest ta ekologia…
Anna Szczepan
(autoryzacja Pani Teresa Fereżyńska)