Home / Wydarzenia lokalne / Laur Konserwatorski dla noworudzkiego rynku

Laur Konserwatorski dla noworudzkiego rynku

20 grudnia 2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia statuetek w konkursie Dolnośląski Laur Konserwatorski 2012, podczas której Gmina Miejska Nowa Ruda otrzymała nagrodę specjalną. Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się, najbardziej profesjonalnie przeprowadzonych renowacji obiektów zabytkowych.
Organizatorzy zgodnie podkreślają, że „laur” jest nagrodą promującą prawidłowe wzorce ratowania zabytków i ich adaptacji do nowych funkcji. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków argumentując swój werdykt, wskazało na wzorcową modernizację centrum Nowej Rudy, z podkreśleniem naturalnych walorów architektonicznych.

– Oczywiście to duże wyróżnienie dla miasta oraz potwierdzenie słuszności prowadzonych w ostatnich latach inwestycji – mówi burmistrz miasta Tomasz Kiliński.
– Tak ogromne przedsięwzięcie wymagało sprawnej współpracy projektantów, wykonawców i samorządowców. Także dzięki wyrozumiałości mieszkańców, od ponad roku możemy cieszyć się nowym – zabytkowym centrum miasta.
Laur konserwatorski to potwierdzenie, że wprowadziliśmy nowe rozwiązania, zachowując pierwotny charakter Nowej Rudy. Poza wymiarem lokalnym, rewitalizacja to także nowa jakość na turystycznej mapie Dolnego Śląska – podsumowuje włodarz miasta.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w/w nagroda za zmiany wizerunkowe miasta nie jest pierwszą. Obok „Sudeckiego Kryształu”, przyznanego z początkiem listopada br. jest to kolejne znaczące wyróżnienie za rewitalizację miasta. Warto przypomnieć także, iż 18 grudnia podpisana została umowa, na remont kolejnych sześciu kamienic noworudzkiego rynku.