Home / Gospodarka i przedsiębiorczość / Dofinansowanie projektu Miasta Nowa Ruda i gminy Radków

Dofinansowanie projektu Miasta Nowa Ruda i gminy Radków

W dniu 12 kwietnia br., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozstrzygnęło konkurs na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego. Złożonych zostało 78 wniosków na łączną kwotę- 137 165 878,37 zł. Wspólny projekt Miasta Nowa Ruda, Gminy Wiejskiej oraz Radkowa, znalazł sie wśród 32 beneficjentów.

Działania w projekcie są zintegrowane i dotyczą rozwoju trzech gmin wchodzących w skład mikroregionu noworudzko-radkowskiego. Głównym produktem będzie diagnoza mikroregionu a w efekcie strategia wspólnego rozwoju pod względem terytorialnym, gospodarczym, społecznym i przestrzennym. Pozostałymi wytycznymi projektu 3 gmin jest: wyznaczenie priorytetów inwestycyjnych mikroregionu oraz zdiagnozowanie możliwosci rozbudowy powiązań komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji turystycznej i telekomunikacyjnej(szerokopasmowy internet). Ponadto wskazanie potencjału położenia geograficznego i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego mikroregionu, to priorytety wartego 1.031,800,00 zł projektu. Czas jego trwania wyznaczono od września br. do końca marca 2015 r.