Home / Ciekawostki / Czy(m) będzie oddychać Nowa Ruda?

Czy(m) będzie oddychać Nowa Ruda?

25 kwietnia w Dworze Górnym w Nowej Rudzie odbyła się konferencja zorganizowana przez Dolnośląski Klub Ekologiczny (przy dużym udziale Pani Teresy Fereżyńskiej) pt. „Skażenie powietrza w Nowej Rudzie – szansa na zmianę?”. Pierwszym prelegentem i prowadzącym konferencję był dr inż. Aureliusz Miklaszewski, Prezes Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego.
W swoim wystąpieniu krótko przedstawił stan ochrony powietrza w Unii Europejskiej i w Polsce. Zaproszeni do udziału w konferencji pracownicy naukowi wrocławskich uczelni, przedstawili problem zanieczyszczenia powietrza w Nowej Rudzie, szczególnie pyłem PM-10, którego dopuszczalne normy są przekraczane kilkakrotnie. Te przekroczenia to w dużej mierze efekt używania przez mieszkańców węgla – a często też i śmieci, do celów grzewczych. W mieście znajduje się stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, skąd wyniki podawane są na bieżąco w raportach o stanie środowiska w naszym województwie. To czym oddychamy, nie jest obojętne dla zdrowia , szczególnie dla grup podwyższonego ryzyka – dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.
Wiele uwagi poświęcono odnawialnym źródłom energii, z uwzględnieniem zarówno ich zalet jak i wad oraz możliwościom wykorzystania gazu dla celów grzewczych. Działania władz miasta na rzecz poprawy jakości powietrza w centrum Nowej Rudy i w Słupcu zostały przedstawione przez Panią Joannę Kołodziej z UM w Nowej Rudzie. Natomiast o ekonomicznych aspektach ochrony powietrza mówił prof. Stanisław Czaja z UE we Wrocławiu, nie kryjąc że działania proekologiczne są kosztowne i choćby z tego względu (a może przede wszystkim) trudne do wdrożenia.

Uczestniczący w konferencji mieszkańcy miasta poruszali nurtujące ich problemy, jak na przykład sprawę emisji pyłu azbestowego do atmosfery w słupieckich kamieniołomach. Niestety, jak się dowiedzieliśmy od ekspertów, takie badania nie zostały wykonane, chociaż szkodliwe działanie na organizm ludzki takiego pyłu jest powszechnie znane. W podsumowaniu konferencji zwrócono szczególną uwagę na to, że już w II połowie XX jak i na początku XXI wieku, pojawiło się sporo powodów do wzrostu zainteresowania stanem powietrza atmosferycznego i objęcia go szczególną ochroną. W związku z tym powstało wiele uregulowań prawno-instytucjonalnych, które pozwalają na podjęcie odpowiednich działań. Nowa Ruda jest pięknie, ale kłopotliwie położonym miastem. Kłopotliwie – bo otoczona górami jest „trudna do samoistnego przewietrzenia”. Aby coś się zmieniło na lepsze konieczna jest akceptacja społeczna działań proekologicznych, ale też wsparcie finansowe pozyskane np. ze środków unijnych.

** Pył PM10 – to mieszanina cząstek substancji organicznych jak i nieorganicznych zawieszonych w powietrzu, o średnicy do 10 mikrometrów; może zawierać również substancje toksyczne. Pył jest wchłaniany do górnych dróg oddechowych, co może zwiększać możliwość infekcji układu oddechowego, wystąpienia bądź zaostrzenia chorobowych stanów alergicznych czy zapalenia spojówek.

Anna Szczepan
Teresa Fereżyńska