Home / Kultura / Akademia Melomana i Pani Elżbieta Mazur w CBI

Akademia Melomana i Pani Elżbieta Mazur w CBI

W niedzielę (10 marca) w CBI w Słupcu, gościła doskonale już znana noworudzkim ( i nie tylko) melomanom, wiedeńska pianistka Pani Elżbieta Mazur. Pani Elżbieta koncertuje w wielu krajach, wszędzie zdobywając uznanie i krytyków, i publiczności. Recenzenci mówią o niej „mistrzyni nastrojowych obrazów… pianistka nadaje swoim interpretacjom muzycznych dzieł bardzo osobisty charakter”. A my, słuchacze, przekonaliśmy się o tym po raz kolejny. Niedzielny koncert nosił tytuł FRYDERYK CHOPIN WIRTUOZ i POETA.
Każdy wykonywany utwór muzyczny poprzedzony został, jak zwykle, pięknym słowem opisującym jego temat i treść, a także okoliczności powstania. Taki sposób „podawania” muzyki poważnej bardzo ułatwia jej odbiór i zrozumienie, nawet niewyrobionym muzycznie słuchaczom. W trakcie koncertu usłyszeliśmy ballady, walce, fantazję, nokturn i przepiękne polonezy, a wszystko zagrane z wielka pasją i uczuciem. Gra tak trudnych utworów wymagała od pianistki nie tylko doskonałego „warsztatu technicznego”, ale także sporej siły fizycznej. Na spotkaniu przy fortepianie, oprócz mieszkańców Nowej Rudy gościliśmy słuchaczy z Bielawy, Radkowa a nawet i nieco dalszego Strzelina. W koncercie uczestniczyli też uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego w Nowej Rudzie pod patronatem Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzycznego w Szczawnie Zdroju, Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 7.
Dla młodych ludzi koncert miał na celu spełnienie funkcji wychowawczej oraz zwrócenia uwagi na świadome korzystanie z szeroko pojętych dóbr kultury. Odróżnić i poddać ocenie muzykę masową, komercyjna, niską i muzykę elitarną. Takie koncerty uczą młodego człowieka tolerancji a także akceptacji tego, co inne. Niewielka sala w CBI pomieściła około 180 osób. Szkoda tylko, że większość stanowili słuchacze z bliższych i dalszych okolic, a nie mieszkańcy Nowej Rudy. Koncert został zorganizowany przez Agencję Rozwoju Gospodarczego AGROREG S.A. oraz Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Salę restauracyjną przygotowali do koncertu pracownicy CBI wspólnie ze słuchaczami NUTW. Uznaniem cieszył się też poczęstunek w postaci wyśmienitej kawy. Jak wiec widać, piękna sala restauracyjna doskonale spełnia również rolę promotora kultury wysokiej klasy.
Na następne spotkanie przy fortepianie z Panią Elżbietą Mazur zapraszamy wszystkich melomanów w listopadzie b.r.

Noworudzki UTW
Anna Szczepan
i Karolina Popiel oraz Jadwiga Kozakowska