Home / Wydarzenia lokalne / 600 000 na remont ulicy Stara Osada

600 000 na remont ulicy Stara Osada

We wtorek(25.02) Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą i wicewojewodą Ewą Mańkowską – wręczyli dolnośląskim samorządowcom promessy powodziowe. Ostatecznie do 67 gmin i 12 powiatów, trafiło75 mln. złotych. Środki te są kontynuacją pomocy udzielanej w latach 2009-2013. Powiat kłodzki z kwotą 3,5 mln złotych, znalazł się wśród największych tegorocznych beneficjentów.
Dzięki staraniom władz miasta, wsparcie z budżetu państwa otrzymała także Nowa Ruda. Na uroczystości w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, z-ca burmistrza – Marzena Wolińska, odebrała promessę na kwotę -600 tys. złotych. Środki te w całości przeznaczone zostaną na odbudowę ulicy Stara Osada.
Jak przekonuje rzecznik UW Jarosław Perduta, w maju br. kolejne środki w kwocie 25 mln. złotych przeznaczone zostaną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Zadowolenia z otrzymanej promessy, nie ukrywa burmistrz Tomasz Kiliński. Z uwagi na położenie geograficzne Nowej Rudy, oraz wieloletnie zaległości które sukcesywnie niwelujemy – promessa jest dużym wsparciem dla miasta. Tylko w latach ubiegłych ze środków „powodziowych”, wyremontowaliśmy ulice: Kasztanową, W. Reymonta, Młyńską, Debry, Pionierów, Ugory, W.Orkana, Połoniny, Małą Kolonię czy Stare Zagórze. W kwestii minimalizacji zagrożenia powodziowego, przypomnieć należy gruntowny remont koryta Włodzicy a także częściową regulację potoku Dzik w Słupcu. Realizację tych zadań udało się przeprowadzić dzięki znaczącemu wsparciu poseł Moniki Wielichowskiej – podsumowuje włodarz.