Home / Ciekawostki / 100 lat temu powstała Liga Kobiet Polskich

100 lat temu powstała Liga Kobiet Polskich

„Liga Kobiet mimo swej kobiecości, nie była gadatliwa i nieostrożna i była to zapewne jedyna organizacja tajna, która się jako taka za czasów Moskali nie wysypała. Organizacja ta zaszczyt kobiecie przynosi.”
Tak pisała o Lidze Kobiet Maria Dąbrowska w swoich „Pamiętnikach”.
Z okazji setnej rocznicy powstania LKP w filii MOK w Słupcu odbyła się w minioną sobotę (23 listopada) piękna uroczystość. Jubileuszowe spotkanie otworzyła przewodnicząca LKP Koła im. Elizy Orzeszkowej, Pani Elżbieta Łukaszewska, witając znamienitych gości: posłankę do Parlamentu Europejskiego – Panią Lidię Geringer de Oedenberg, dyrektora biura poselskiego poseł Moniki Wielichowskiej – Panią Małgorzatę Jędrzejczak, posła II, III i VI kadencji Sejmu RP – Pana Marka Dyducha, senatora VI i V kadencji Sejmu RP i wiceministra Skarbu Państwa – Pana Kazimierza Droźdźa, przedstawiciela starostwa kłodzkiego – Pana Romana Mrozka, przewodniczącego RM Nowa Ruda – Pana Andrzeja Behana, radnych miasta Nowa Ruda – Panią Irenę Caryk i Panią Reginę Wałęsa, burmistrza miasta Nowa Ruda – Pana Tomasza Kilińskiego i z-cę burmistrza miasta Nowa Ruda – Panią Marzenę Wolińską, dyrektora MOK – Pana Wojciecha Kołodzieja oraz pełnomocnika dyrektora MOK ds. Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Panią Karolinę Popiel, dyrektora Muzeum Górnictwa – Panią Barbarę Korbas oraz członka Zarządu Związków Zawodowych Górników w Polsce – Panią Urszulę Makarońską.
Krótki rys historyczny Ligi Kobiet Polskich zaprezentowała przewodnicząca Koła, Pani Elżbieta Łukaszewska, podkreślając myśl przewodnią statutu organizacji: „Liga Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych i działa na rzecz kobiet i rodzin.” Jubileuszowy Kongres Ligi Kobiet Polskich odbył się 19 października br. w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP i został objęty honorowym patronatem przez Marszałka Sejmu RP – Panią Ewę Kopacz.
Minutą ciszy wszyscy zebrani uczcili pamięć Pani Stanisławy Zumer – byłej przewodniczącej Koła LKP, która tę funkcję pełniła przez 50 lat. W dalszej części uroczystości został poświęcony sztandar Koła a następnie odczytano Orędzie Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej do członkiń Ligi Kobiet Polskich z życzeniami uznania i doceniania tego, co kobiety robią dla kobiet. Życzenia pomyślności złożyli zaangażowanym w działaniu kobietom zaproszeni goście. Nie obyło się oczywiście bez wyróżnień. Z okolicznościowych statuetek, których jest tylko 100 w Polsce, aż 8 pozostało w rękach „ligowych”, zasłużonych noworudzianek, a trzema zostali wyróżnieni przyjaciele, którzy wspierają Koło w działaniach: jedna statuetka powędrowała do Parlamentu Europejskiego z Panią europoseł Lidią Geringer, drugą otrzymała poseł Pani Monika Wielichowska a trzecią burmistrz – Pan Tomasz Kiliński. Wszystkie członkinie Koła oraz sympatycy służący radą i pomocą w ich działalności, otrzymali stosowne podziękowania, sygnowane przez Przewodniczącą Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich – Panią Aldonę Michalak. Pamiątkową statuetką i dyplom uhonorowano pośmiertnie Panią Stanisławę Zumer. Odebrane przez córkę i wnuczkę wyróżnienia, zostały ofiarowane w darze do powstającej Izby Pamięci noworudzkiej LKP. Spotkanie uświetnił występ młodziutkiej piosenkarki Pameli Kocel. A potem był już tylko szampan i równie smakowite, co i piękne torty i dobra zabawa.
Życzymy kolejnych 100 lat działalności kobiet dla kobiet oraz spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń.
Anna Szczepan