Home / Wydarzenia lokalne / Tematyczna Sesja Rady Miejskiej

Tematyczna Sesja Rady Miejskiej

46 sesja RM, która odbyła się 26 marca b.r. poświęcona była zapoznaniu się Rady z działalnością organizacji senioralnych istniejących na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Swoją działalność zaprezentowały Kluby Seniora „Róża” i „Stokrotka”, Polski Związek Kombatantów, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Sybiraków i Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Poszczególne organizacje skupiają niewielką ilość osób i działają na ich rzecz. Współpracy między organizacjami w zasadzie nie ma – dopiero od niedawna nawiązały się kontakty między Klubami Seniora a Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Jednak wszystkie działania każdej z tych organizacji, mają na celu mobilizację ludzi starszych do aktywności poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, sportowych – oczywiście na miarę możliwości, turystycznych oraz edukacyjnych. Chodzi głównie o to, aby jak najmniej osób w podeszłym wieku pozostawało samotnych w czterech ścianach własnego domu, zagubionych w dzisiejszym, stechnicyzowanym i nieprzyjaznym im świecie. Aktywizację tej grupy mieszkańców wspierają władze miasta. Budżet przewiduje dotacje na rzecz organizacji pozarządowych, w tym także organizacji senioralnych. Finansowo wspierane są projekty aktywizacji seniorów (np. Aktywne życie po 60-tce – FAN). Na rzecz seniorów „z urzędu” działa MOPS, zapewniając usługi opiekuńcze tym, którzy tego wymagają (w chwili obecnej takimi usługami objęte są 103 osoby).
Aby włączyć seniorów mieszkającym na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda do czynnego udziału w realizacji działań dotyczących tej grupy wiekowej, powstał projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów, jako ciała opiniodawczego i wnioskującego, dotyczącego spraw senioralnych. Projekt tej uchwały otrzymały wszystkie organizacje działające na rzecz ludzi starszych.

Anna Szczepan