Home / Tagi strony

Tagi strony

Przypomnienie

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda przypominamy o obowiązku złożenia w terminie do dnia 31 maja 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie informujemy, że Rada Miasta Nowa Ruda dokonała zmiany Uchwały Nr 211/XXVIII/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowa …

Czytaj więcej »