Home / Tagi strony

Tagi strony

Segregujemy w Nowej Rudzie

1. Kto odbiera odpady z terenu naszego miasta? Od dnia 1 sierpnia 2013 r. usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda świadczy firma Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. S.Żeromskiego nr 2 57-400 Nowa Ruda. Z nieruchomości należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie usługę świadczy VEOLIA …

Czytaj więcej »

Informacja Wydziału Mienia Komunalnego

Uchwałą Nr 247/XXXI/13 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2013 r. Gmina Miejska Nowa Ruda przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dot. instytucji, przedsiębiorców, szkół itp.). Mając powyższe na uwadze prosimy osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda o składanie deklaracji o wysokości opłaty …

Czytaj więcej »

R(ewolucja) śmieciowa

W trosce o kondycję otaczającego nas środowiska, Sejm podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w dysponowaniu odpadami komunalnymi. Następstwem dotychczasowych uregulowań prawnych, były chociażby nielegalne wysypiska na łąkach i w lasach. Z nowymi zasadami opłat za śmieci wiążemy jako leśnicy duże nadzieje – mówi Lena Kościńska rzeczniczka Nadleśnictwa Jugów. Sterty worków ze śmieciami, przy leśnych drogach lub w rowach nie są …

Czytaj więcej »