Home / Wydarzenia lokalne / Święto Wolności i Dzień Ochrony Środowiska

Święto Wolności i Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca br. młodzież szkół noworudzkich wzięła udział w Rajdzie Święta Wolności. Po wspólnej wędrówce, na Górze Świętej Anny, spotkało się stu dwudziestu dwóch uczniów, od pierwszej klasy szkoły podstawowej po licealistów. W ten sposób uczczono 25 rocznicę odzyskanie przez Polskę pełnej wolności oraz Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Młodzi ludzie uczestniczyli w warsztatach historycznych, przyrodniczo-geograficznych i plastycznych. Na warsztatach historycznych młodsi uczniowie naszych szkół dowiedzieli się jak doszło do zmian ustrojowych w Polsce, a starsi prezentowali swoje wywiady ze świadkami tamtych wydarzeń. Na zajęciach plastycznych malowano plakaty z okazji 25-rocznicy odzyskania wolności.
Radość i swobodę dały warsztaty geograficzno – przyrodnicze, gdzie wszyscy zachwycali się pięknem krajobrazu rozciągającego się ze szczytu Góry Świętej Anny i starali się prawidłowo nazwać widoczne pasma górskie, a także rozpoznawali bujne i piękne rośliny łąkowe. Swoje wrażenia utrwalili w pracach plastycznych. Na tym spotkaniu cała młodzież świetnie się bawiła, jednocześnie ucząc się historii i przyrody metodami – powiedzmy – nieformalnymi. Szkoła Podstawowa Nr 2 zaprezentowała się jako grupa rekonstrukcyjna, w czapkach i kaskach Milicji Obywatelskiej i ZOMO. Uczestnicy tego nietypowego Rajdu, mieli także okazję zobaczyć ulotki i plakaty oraz fotografie z wyborów 4 czerwca 1989 roku, na specjalnie przygotowanej na tę rocznicę wystawie.
Dziękujemy nauczycielom którzy pomogli młodzieży w przygotowaniu się do spotkania i pokazali im piękno naszej ziemi noworudzkiej podczas wspólnej wędrówki, tym bardziej, że niektórzy uczestnicy byli tu po raz pierwszy.
Dziękujemy też Panu Stefanowi Kobakowi, za udostępnienie miejsca na przeprowadzenie warsztatu historycznego.
Całe spotkanie przygotowała Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej i Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Nowej Rudzie.

Anna Szczepan
na podstawie informacji
Pani Teresy Fereżyńskiej

***Światowy Dzień Ochrony Środowiska – został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku; obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach, dla przypomnienia głównych idei dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. Podstawowym celem tego święta jest edukacja ekologiczna, mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska. Podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska organizowane są liczne imprezy, festyny, koncerty i happeningi promujące działania, które pokazują jak chronić przyrodę i uświadamiają konieczność zrównoważonego rozwoju, tzn. takiego który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie przekreślając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń następnych.

dscf7781
dscf7810