Home / Ciekawostki / Święto Drzewa

Święto Drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja, realizowanym od 2003 roku, a noworudzkie szkoły biorą w nim udział od roku 2008. Celem programu jest edukacja w zakresie zmian klimatycznych i ochrony drzew. Święto Drzewa uczestniczy (od 2007 roku) w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety, zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). Zalesianie naszej Ziemi to jeden ze skuteczniejszych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
W ramach Święta Drzewa oprócz – rzecz jasna sadzenia drzew, organizowane są warsztaty edukacyjne i konkursy (szczegółowe informacje na stronie Klubu Gaja). W całej Polsce Święto Drzewa obchodzone jest zawsze 10 października. W Nowej Rudzie już po raz drugi sadzimy drzewka wspólnie z radnymi naszego miasta, przedstawicielami organizacji pozarządowych i uczniami noworudzkich szkół. Całej akcji patronuje burmistrz ,Tomasz Kiliński. W tym roku drzewka zostały posadzone przy stadionie CTS w Słupcu. W czwartkowej akcji uczestniczyły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja i szkoły podstawowe; najliczniej reprezentowana była SP nr 7 w Słupcu.
Młodszym dzieciom dzielnie pomagały Panie Radne z Panią Burmistrz na czele, słuchaczki Noworudzkiego UTW oraz nauczyciele, którzy przybyli z młodzieżą. Nad całością czuwał leśnik, Pan Krzemiński, a cała akcja trwała od godziny 11.00 do 15.30.
Przez 10 lat Święta Drzewa, dzięki zaangażowaniu ponad 500 000 osób posadzonych zostało ponad 570 000 drzew a zebrana makulatura przekroczyła wagę 2700 ton.
na podstawie informacji
Pani Teresy Fereżyńskiej
Anna Szczepan