Home / Ciekawostki / Aby seniorom żyło się lepiej…

Aby seniorom żyło się lepiej…

„W poszukiwaniu wymiarów rozwoju człowieka w późnej dorosłości” – pod takim tematem przewodnim w dniu 5 kwietnia, w CBI miała miejsce DEBATA SENIORALNA. Debata zorganizowana została z inicjatywy Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który do udziału w niej zaprosił Kluby Seniora działające na terenie miasta i gminy Nowa Ruda i Radkowa, ościenne Uniwersytety Trzeciego Wieku a także Uniwersytety Trzeciego Wieku działające w województwie opolskim – z Prudnika i Opola, przedstawicieli LKP, pozostałych środowisk senioralnych oraz przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej i Młodzieżowego Klubu Wolontariuszy. W Debacie uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i lokalnych, parlamentarzystów, pełnomocnika ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku PWSZ w Nysie.
Pani Europoseł Lidia Geringer de Oedenberg, która nie mogła być obecna na Debacie, przesłała specjalny list, w którym podkreśliła, że takie spotkanie jest okazją do omówienia kluczowych dla seniorów kwestii ich funkcjonowania w społeczeństwie. Z miejscem ludzi starszych w przestrzeni społeczno – kulturalnej miasta i gminy Nowa Ruda zapoznał zebranych burmistrz, Pan Tomasz Kiliński. Władze naszego miasta wspierają działalność organizacji senioralnych, a wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi starszych przygotowały projekt uchwały powołującej Radę Seniorów, która ma działać przy Radzie Miasta. Burmistrz podkreślił, że Noworudzki UTW jest pomysłodawcą i inicjatorem wielu działań obejmujących swym zasięgiem nie tylko swoich słuchaczy, ale wszystkich mieszkańców miasta (np. siłownia na wolnym powietrzu, pokój zabaw dla dzieci na oddziale pediatrycznym noworudzkiego szpitala, Klub Szczęśliwego Maluszka mieszczący się w dawnym GDK w Słupcu). O tym, że nasz powiat staje się miejscem przyjaznym seniorom (już podjęte działania w Radkowie czy Nowej Rudzie) mówił starosta powiatu Pan Maciej Awiżeń.
Dr Walentyna Wnuk w swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na to, że uczymy się zawsze i przez całe życie. Tylko w naszym, dorosłym życiu nauka ma nieco inny wymiar – polega głównie na rekonstrukcji nabytej kiedyś wiedzy, porządkowaniu tego co już umiemy i refleksji, ale także na zdobywaniu nowych umiejętności i kompetencji (wszechobecna informatyka!). Uczymy się zachowań prozdrowotnych, walki ze stresem, życia z określoną chorobą, dla sprawności intelektualnej czy wreszcie dla przyjemności. Należy też pamiętać, że w dorosłym życiu uczymy się aktywności fizycznej.
Dziecku nie trzeba dwa razy powtarzać, aby poszło pobiegać po podwórku. Ale człowiek „późno dorosły” znajduje tysiąc wymówek, aby tylko nie wyjść na spacer, chwilę gimnastyki odłożyć na później, a na basen wybrać się w bliżej nieokreślonej przyszłości. O konieczności podejmowania tych tzw. czynności prozdrowotnych (do których należy też dietetyka), mających zbawienny wpływ na naszą kondycję fizyczną, przekonywała w swoim wystąpieniu Pani dr Marta Koszczyc. Zdrowy, aktywny tryb życia jest na pewno lepszy od tzw. suplementów diety, a już na pewno od zażywania leków na wszystko. Człowiek rozwija się całe życie nie tylko w wymiarze fizycznym i intelektualnym – również w sferze duchowej, psychicznej. Rozwój duchowy polega na poszerzaniu swojej świadomości, wynikającej z przeżytych doświadczeń, z „właściwie odrobionych lekcji życia” jak powiedziała Pani Stanisława Warmuz.
O tym, że nasze społeczeństwo się starzeje wiemy nie od dziś. I nie od dziś wiadomo, że godne życie ludzi starszych jest wielkim wyzwaniem dla samorządów lokalnych. Dobrymi praktykami w tym względzie podzielił się z uczestnikami Debaty Pan Robert Pawliszko z Wrocławskiego Centrum Seniora. Wrocławskie Centrum Seniora pełni rolę koordynatora organizacji działających na rzecz seniorów, wspiera programy aktywizujące osoby starsze na terenie miasta, wyznacza kierunki działania Miasta na rzecz osób starszych, „pilotuje” stałe projekty adresowane do osób 60+, prowadzi punkty informacyjno-edukacyjne i może się poszczycić Wrocławską Kartą Seniora (wydano ok. 20 000 takich kart) oraz jedynym w Polsce Telefonem Seniora (71 344 44 44).
Podsumowując Debatę, Pani Stanisława Warmuz podkreśliła, że dla seniorów edukacja (fizyczna, intelektualna i duchowa) jest pewnego rodzaju pasją, na którą wcześniej często nie było czasu. Wg prof. Stanisławy Bartosiewicz jeśli chcesz być szczęśliwym, to się ucz. Wg uczestników debaty należałoby jeszcze dodać bądź choć trochę optymistą, uśmiechaj się i ciesz się życiem.
Wszystkim uczestnikom Debaty gorąco podziękowała Pani Karolina Popiel, Pełnomocnik Dyrektora MOK ds. NUTW, podkreślając że mimo ogromnej wiedzy wielu naukowców nadal nie zna odpowiedzi na pytanie jak czytać kartę życia w pokorze własnej słabości. Jedno jest pewne – o starości trzeba myśleć – im wcześniej, tym lepiej. Młodzieńcza beztroska w tej materii może się okrutnie zemścić. Panujące napięcie międzypokoleniowe, to nie tylko problem pieniędzy. To także problem czasu – dziś dla dzieci, a jutro te dzieci – już dorosłe, nie będą miały czasu dla rodziców – już starych. Pielęgnujmy więc relacje z bliskimi. Inwestujmy w siebie, swój czas, intelekt, energię i serce.
„Niech się śmieje z nami błękit nieba”!.
Debata zakończyła się krótkim koncertem w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie – Karoliny Matuszkiewicz (skrzypce i śpiew; noworudzianka, z wieloma wyróżnieniami w ogólnopolskich wydarzeniach muzycznych) i Marcina Chmielewskiego (już z sukcesami rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej), dobrą kawą i słodkim poczęstunkiem.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują Panu Prezesowi Jerzemu Dudzikowi, Pani Agnieszce Zając i Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG, za wsparcie i pomoc w przygotowaniu Debaty oraz słuchaczom Noworudzkiego UTW , Państwu Ewie i Józefowi Redlickim, za przygotowanie i wręczenie pysznych, słodkich upominków zaproszonym gościom.

Noworudzki UTW
Anna Szczepan
Karolina Popiel