Home / Turystyka i sport / 2013 – rok turystyki edukacyjnej na Dolnym Śląsku

2013 – rok turystyki edukacyjnej na Dolnym Śląsku

Sejmik Województwa Dolnośląskiego pragnąc podkreślić znaczenie, jakie dla rozwoju regionu ma proces edukacji związanej z turystyką, podjął rezolucję ustanawiającą rok 2013 „Rokiem Turystyki Edukacyjnej na Dolnym Śląsku”.
Turystyka edukacyjna to jedna z gałęzi turystyki zasługująca na szczególną uwagę. Bez wątpienia jest to doskonała forma zdobywania wiedzy szczególnie przez dzieci i młodzież w trakcie nauki szkolnej. Celem jest poznawanie kraju, regionu, tradycji, zabytków kultury i historii a także poszerzenie wiedzy z innych dziedzin. Dolny Śląsk jest regionem o bardzo bogatej ofercie turystycznej zarówno w zakresie obiektów historycznych, centrów edukacji ekologicznej i regionalnej, parków krajobrazowych itp., jak i bazy noclegowej i gastronomicznej. Działania podjęte w związku z ogłoszeniem roku 2013 Rokiem Turystyki Edukacyjnej na Dolnym Śląsku, przyczynią się do promocji tej formy edukacji, a także do promocji Dolnego Śląska jako regionu.
Anna Szczepan
(„Ziemia Kłodzka” nr 223)