Home / Wydarzenia lokalne / Remont drogi stacja Orlen – Słupiec

Remont drogi stacja Orlen – Słupiec

Z końcem marca, rozpocznie się długo oczekiwany remont drogi wojewódzkiej (Nr 381), na odcinku od Stacji Paliw „Orlen” w stronę Słupca. To ważne dla miasta zadanie, jest wynikiem wieloletnich starań burmistrza Tomasza Kilińskiego przy wsparciu poseł Moniki Wielichowskiej oraz senatora Stanisława Jurcewicza.
Harmonogram marcowych robót przewiduje: położenie nowej nawierzchni na odcinku od Stacji Paliw „Orlen” do Słupca. Pozostałe etapy zaplanowane na lata 2014-2016 obejmują: przebudowę drogi wzdłuż os. Waryńskiego do „świateł”(dodatkowy pas ruchu, chodniki, zatoka przystankowa, kanalizacja deszczowa) oraz modernizację drogi(wraz z kanalizacją deszczową) od skrzyżowania „świetlnego” do Węglowej Woli.
Wykonawcą pierwszego etapu prac, których koniec wyznaczono na 30 lipca br. jest firma EUROVIA Polska S.A
W związku z w/w zadaniem, nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Planowane jest zachowanie ruchu kołowego ze Słupca do Nowej Rudy, natomiast w kierunku przeciwnym przewiduje się objazdy. Prosząc o wyrozumiałość, przepraszamy za wszelkie utrudnienia w ruchu, które w tym czasie mogą wystąpić.