Home / Wydarzenia lokalne / Przyznane dofinansowanie dla modernizacji szybu w Słupcu!

Przyznane dofinansowanie dla modernizacji szybu w Słupcu!

We wtorek (13.08) zapadła decyzja dotycząca remontu szybu Nowy I w Słupcu. Projekt „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptacje poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” – został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz Tomasz Kiliński, nie kryje zadowolenia z możliwości realizacji tego dużego i ważnego dla miasta przedsięwzięcia. Wartość całkowitą pierwszego etapu, szacujemy na kwotę 3 101 559,81 zł z czego otrzymane właśnie dofinansowanie to 2 558 958,84 zł.
Cieszę się, iż pomimo trudności oraz innowacyjności przedsięwzięcia, skutecznie udało się przygotować projekt. Nie byłoby to możliwe gdyby nie wsparcie takich osób jak poseł Moniki Wielichowskiej, dr Jerzego Tutaja i całego Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Rady Miejskiej oraz wielu innych organizacji wspierających działania władz miasta. Realizacja tego projektu potwierdzi, że Nowa Ruda umie znaleźć się w nowej rzeczywistości ekonomiczno-gospodarczej, wykorzystując istniejącą już infrastrukturę do promocji miasta i regionu, a także pozwoli uratować i zachować wieże szybową stanowiącą symbol górnictwa na Ziemi Noworudzkiej. Prawdopodobnie najwyższa ściana wspinaczkowa w Polsce, będzie atrakcyjnym miejscem dla amatorów alpinistyki oraz mocnych wrażeń- podsumowuje Tomasz Kiliński.

Realizacja pierwszego etapu zadania, rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa do końca 2014 r. Harmonogram przewiduję budowę dwóch ścianek wspinaczkowych: zewnętrznej i wewnętrznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu obiekt będzie czynny cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. Na szczycie umiejscowione zostaną charakterystyczne dla miasta symbole tj. logo miasta i kopalni a także herb Nowej Rudy. W ramach inwestycji przeprowadzone zostanie również zagospodarowanie terenu tj. budowa ciągu pieszo jezdnego,miejsc postojowych, schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie w tym: liny asekuracyjne, uprzęże wspinaczkowe czy też przyrządy do asekuracji.