Home / Wydarzenia lokalne / Półmetek kadencji Rady Miejskiej i Burmistrza

Półmetek kadencji Rady Miejskiej i Burmistrza

Początek każdego nowego roku, to czas bilansu oraz podsumowań. Z tej okazji organizowane jest coroczne spotkanie noworoczne w ratuszu. Połowa kadencji, to wystarczający czas na weryfikację przeprowadzonych działań.

Chcąc się podzielić z Państwem naszymi wspólnymi osiągnięciami, przedstawiamy najważniejsze zadania zrealizowane na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Rok 2011 był dla Nowej Rudy niełatwy ale bardzo bogaty. Mamy tu na myśli przede wszystkim ogromne inwestycje, finansowane ze środków pozyskanych głównie z Unii Europejskiej. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że bilans przeprowadzonych prac, pozwala uznać ten czas za optymalnie wykorzystany. Minione dwanaście miesięcy było kontynuacją rozpoczętych rok wcześniej dużych inwestycji.

Rok 2012, to w dużej mierze działania prewencyjne, mające na celu zapewnić naszemu miastu udział w ważnych projektach regionalnych. Aglomeracja Wałbrzyska czy Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie, to m.in szansa modernizacji kolei, infrastruktury drogowej, a także rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Wierzymy że takie działania znacznie wpłyną na rozwój gospodarczy naszego miasta, czyniąc je bardziej atrakcyjnym. Docelowo, to także poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz ich „mobilności”.

Na zakończenie chcięlibyśmy podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość i współpracę a także parlamentarzystom: Monice Wielichowskiej i Stanisławowi Jurcewiczowi za nieustające wspracie naszych działań. Życząc wszystkim równie owocnych miesięcy; przedstawiamy wykaz największych wydarzeń minionych dwóch lat.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Behan
Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński

Rewitalizacja

Przebudowa okolic Rynku, a tym samym znaczne podniesienie walorów turystyczno – estetycznych miasta , to koszt prawie 11,5 mln zł. Dotacja  z Unii Europejskiej , wyniosła ok. 7 mln złotych. Dotychczasowe roboty objęły gruntowny remont płyty rynku (kanalizacja, wodociągi), renowacja fontanny Św. Jana Chrzciciela, restaurację ratusza oraz wymianę nawierzchni. W budynku magistratu odnowiono elewację wraz z wymianą okien i  restauracją witraży. W ramach drugiego, równie ważnego projektu „rynkowego”, odnowiono 19 kamienic.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek na renowację kolejnych siedmiu kamienic( Rynek: 2, 7, 12, 13, 16, 18 i 19). Przewidywany koszt to prawie – 1 745 677 zł. Remonty elewacji, dachów oraz klatek schodowych przeprowadzone zostaną do końca III kwartału bieżącego roku. W ramach zadania wykonane zostaną także prace iluminacyjne arkad podwójnych przy budynkach Rynek 2 i 3, oswietlenia arkad pojedynczych przy budynku Rynek 7, kamienic Rynek 14 i 24, Pałacu Stillfriedów, wieży koscioła p.w. sw Mikołaja oraz figury anioła na budynku Rynek 25.

Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej

Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej, to obecnie największy kompleks sportowy w regionie. Modernizacja bazy obiektów przy ulicy Kłodzkiej 16 w Słupcu, to koszt – 5.023.609 złotych z czego 3.556.397 zł. pochodzi z UE. Wymieniono nawierzchnię płyty głównej boiska(na sztuczną), wybudowano bieżnię wraz z  montażem  urządzeń lekkoatletycznych oraz powstały 2  boiska do piłki plażowej i boisko wielofunkcyjne. Kompleks uzupełniły 2 parkingi, chodniki oraz nowe trybuny wraz z oświetleniem.

Nowy „Orlik” w mieście

Boisko do piłki nożnej (sztuczna trawa, aluminiowe bramki, siatki) oraz boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka); z tego wszystkiego od września 2012, korzystają uczniowie oraz mieszkańcy. Kompleks uzupełnia budynek zaplecza socjalnego, oświetlenie wraz z ogrodzeniem. Kwota niezbędna do wybudowanie tego obiektu, to prawie milion złotych.  Środki pochodzą z budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Kłodzkiego oraz budżetu miasta Nowa Ruda.

Remonty powodziowe

Minione 24 miesiące, dużej mierze wypełniły prace niwelujące skutki powodzi. W Słupcu dotyczyły one potoku Dzik, natomiast w centrum kontynuowano pogłębianie koryta Włodzicy. Ponadto w ramach środków otrzymanych na usuwanie skutków powodzi, przeprowadzono remonty najbardziej uszkodzonych dróg.

Dzik

Odbudowę i pogłębiebnie koryta Dzika, rozpoczęto z końcem 2010 roku. Wykonano podwyższenia murów w okolicy budynków mieszkalnych i dróg publicznych. Środki – 3 mln zł, pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

ul. Radkowska

Równolegle, w tym samym czasie przeprowadzona została odbudowa ul. Radkowskiej. Dofinansowanie z budżetu państwa( I etap), wyniosło 1.598.687,54 zł. Drugą cześć inwestycji wsparto dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie – 1.500.000 zł.

Włodzica

W roku ubiegłym, zakończono pogłębianie koryta rzeki Włodzicy. Prace przeprowadzone w Drogosławiu oraz centrum Nowej Rudy, zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Remont koryta, polegał na oczyszczeniu, budowie murów oporowych oraz montażu niezbędnych zbrojeń. Wartość projektu – 14.640.591,04 zł.

W każdej z dzielnic miasta, przeprowadzono remonty dróg miejskich, które ucierpiały w czasie powodzi. Nowa nawierzchnia o łącznej długości ok. 4 km; wraz z niezbędną infrastrukturą drogową( odwodnienia), położona została na ulicach: Kasztanowej, W. Reymonta, Młyńskiej, Debry, Pionierów, Ugory, Orkana, Mała Kolonia, Połoniny i Garażowej. Z wyjątkiem ulicy Garażowej(śr. własne); fundusze na remont pochodziły z otrzymanych promess powodziowych.

Skrzyżowanie w Słupcu

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową oraz położono nową nawierzchnię drogi wraz z oświetleniem. Poza pracami drogowymi, wzmocniono koryto i przeprowadzono regulację potoku Dzik. Całkowity koszt modernizacji skrzyżowania znajdującego się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 381, to – 3,9 mln zł. Miasto Nowa Ruda wsparło inwestycję kwotą 200 tys. złotych oraz dostarczyło materiały kamienne z Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy. Taką samą kwotę(200 tys. zł) przekazał Powiat Kłodzki. Przy realizacji w/w zadania, nie bez znaczenia była przychylność Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz zaangażowanie parlamentarzystów – Moniki Wielichowskiej, Stanisława Jurcewicza oraz prezesa KSS „Bartnica”- Romana Brunowskiego.

III Etap Obwodnicy

Ostatni etap inwestycji obejmuje budowę ronda w Ludwikowicach Kłodzkich oraz dwóch kilometrów obwodnicy.  Nowy odcinek połączy drogę wojewódzką nr 381 od Ludwikowic Kłodzkich z istniejącym odcinkiem tj. ulicą płk. Józefa Sokola.  Dodatkowo powstaje tzw. droga serwisowa, która pozwoli na podłączenie dróg obsługujących pola po północnej stronie obwodnicy oraz zjazdy na pola uprawne i przyległe posesje w terenie zabudowanym.  Zakres prac obejmuje także budowę wiaduktu drogowego, 5-ciu przepustów oraz dwóch zrzutów wody do rzeki Włodzicy. III etap budowy obwodnicy Nowej Rudy będzie kosztował blisko 16 mln zł.

Wspólne projekty regionalne

Nowa Ruda, jest jednym z 14-stu członków, którzy podpisali deklarację o Aglomeracji Wałbrzyskiej. Oprócz gmin z powiatu wałbrzyskiego, przedsięwzięcie uzupełniają: Gmina Wiejska Nowa Ruda, Miasto i Gmina Radków, Świebodzice oraz Kamienna Góra.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, mówi m.in o pomocy słabo rozwiniętym komunikacyjnie miastom, które utraciły swoje funkcje społeczne oraz gospodarcze.

Postulatami naszego miasta; dotyczącymi udziału w projekcie, jest m.in modernizacja drogi Kłodzko – Wałbrzych oraz budowa obwodnicy Słupca.

Pierwszym wspólnym projektem, jest rozmieszczenie 5 telebimów (wym. 30×16 m kwadr.) które zlokalizowane zostaną nieopodal węzła autostradowego na Bielanach Wrocławskich, przy trasie S8 w Długołęce, Wrocławiu(ul. Dobrzyńska) oraz Wałbrzychu (skrzyżowanie ulic. Uczniowskiej i Wrocławskiej). Na ekranach prezentowane będą treści promujące walory gmin tworzących Aglomerację.

Drugą inicjatywą o podobnym charakterze, jednakże o zasięgu lokalnym jest Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie. Kooperacja obu noworudzkich gmin oraz gminy Radków, wspierana jest przez ARR Agroreg.

Głównymi założeniami dokumentu, jest uzgadnianie spójnej polityki w obszarach rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego oraz reprezentowanie jej  na forum regionalnym

Modernizacja Komisariatu Policji

Przedsięwzięcie polegało, na modernizacji 9-ciu jednostek policji, rejonów podgórskich Dolnego Śląska. Zakres noworudzkich prac(ok.1,7 mln zł.) to: odnowione ciągi pieszych w budynku głównym(dostosowane dla osób niepełnosprawnych), przebudowana recepcja, parking, wymieniona stolarka okienna, elewacja oraz dach. Remont to przede wszystkim polepszenie warunków pracy noworudzkich funkcjonariuszy, ale także walor estetyczny w kontekście prowadzonej rewitalizacji.

Nowy inwestor

Jedyna filia włoskiej firmy ITR Poland (poza Italią) – powstała przy ulicy Spacerowej w Słupcu. Fabryka stanowi integralną część Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Głównymi produktami ITR-u są plastikowe części wyposażenia AGD (pokrętła do kuchenek, uchwyty). Odbiorcy to czołowe firmy (Electrolux, Whirlpool, Nardi, FagorMastercook); produkujące sprzęt gospodarstwa domowego. Zarząd firmy dysponujący dodatkową działką o powierzchni2,2 ha, nie wyklucza w przyszłości rozbudowy fabryki.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne

Przy ulicy Słupieckiej powstał kompletnie „uzbrojony” w media, ponad 3 -hektarowy grunt pod inwestycję. Teren podobnie jak ten przy ulicy Spacerowej (3.1117 ha), stanowi obszar WSSE”Invest – Park” – podstrefa Nowa Ruda. W ramach zadania w całości finansowanego przez WSSE „Invest – Park”, wykonano odwodnienie wraz z ukształtowaniem terenu, przełożono linię średniego napięcia, a także wykonano zjazd z ulicy Słupieckiej.

Nowa lokalizacja „It”

Od sierpnia 2012 r. mieszkańcy a przede wszystkim turyści, bez problemów trafią do zlokalizowanego w samym centrum miasta (Rynek 2) punktu informacyjnego. Poza pomocą w zlokalizowaniu oraz dotarciu do pobliskich atrakcji turystycznych, w „It” można także kupić pamiątki związane z naszym miastem. Do dyspozycji odwiedzających udostępniono także 3 „info-kioski”;  we wszystkich dzielnicach miasta, pracujące w trybie 24-godzinnym. W bezpośrednim sąsiedztwie „It”, podróżni mogą skorzystać z darmowego, bezprzewodowego internetu.

Godziny otwarcia „It: W miesiącach: październik – grudzień pon-sob :8:00-16:00

Kontakt: tel: (74) 872 03 08, it@um.nowaruda.pl

Dwie Wieże

W ramach remontu wieży widokowej na Górze Wszystkich Świętych, wymieniono konstrukcję dachu oraz odremontowano ściany z czerwonego piaskowca, wraz z kamienną płaskorzeźbą. Ponadto odnowiono schody z tarasem, balustrady oraz wiatę wraz z paleniskiem. W działaniach partnerowała Gmina Radków, Miasto Broumov oraz Park Narodowy Gór Stołowych. Główne cele współuczestniczących w projekcie stron, to: integracja przygranicznych miejscowości a tym samym zwiększenie atrakcyjności regionu.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na które Gmina Miejska Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie w kwocie 83 307,54 euro.

Gmina Miejska Nowa Ruda we współpracy z miastem Broumov; realizuje projekt pn. „Aktywizacja turystyczna pogranicza”. Głównym założeniem jest „pobudzenie” terenów przygranicznych poprzez m.in modernizację infrastruktury turystycznej.

Podstawowym celem  jest  renowacja wieży widokowej na Górze Świętej Anny. Rewitalizacja obejmie ściany, schody, dach, tarasy widokowe, balustrady oraz infrastrukturę towarzyszącą ( wiaty, ławeczki, paleniska, kosze na śmieci). Z początkiem 2014 roku, przewiduje się zakończenie prac. Całkowity koszt – 17 950,00 euro.

Światowe kino

Kino działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, jako nieliczne w regionie konkuruje z „sieciówkami”. Do wygodnych foteli, profesjonalnego ekranu i systemu nagłośnienia, zakupiono nowy projektor cyfrowy. Ten milowy krok w noworudzkiej kinematografii, był możliwy dzięki dofinansowaniu(140 tys.) z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej oraz przekazaniu z budżetu miasta Nowa Ruda – sumy 175 tys. złotych. Zakupiono m.in: projektor cyfrowy, bramki „bezpieczeństwa”, 370 sztuk okularów „3D” wraz ze zmywarką oraz urządzenia podtrzymujące stabilną pracę systemu wyświetlania.

Wyróżnienia, nagrody

Gmina Miejska Nowa Ruda została została laureatem nagrody „Dolnośląski Klucz Sukcesu” w kategorii – „Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska”. Wyróżnienie przyznawane od 1997 roku, jest najbardziej prestiżową nagrodą regionalną. Nasze miasto „rywalizowało” z Trzebnicą, Kątami Wrocławskimi oraz Bogatynią. Kapituła konkursowa doceniła tempo oraz zakres noworudzkich inwestycji.

Kapituła XIV edycji plebiscytu gospodarczego „Muflony”, również doceniła zmiany zachodzące w naszym mieście, przyznając wyróżnienie w kategorii „Najlepsza Inwestycja Zrealizowana ze środków RPO WD w Subregionie Wałbrzyskim”. Zwycięzcą w/w kategorii został –  Specjalistyczny Szpital im dr. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

W konkursie o DOLNOŚLĄSKI LAUR KONSERWATORSKI 2012; Gmina Miejska Nowa Ruda otrzymała nagrodę specjalną. Laur jest wyróżnieniem promującym prawidłowe wzorce ratowania zabytków i ich adaptacji do nowych funkcji. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków argumentując swój werdykt, wskazało na wzorcową modernizację centrum Nowej Rudy, z podkreśleniem naturalnych walorów architektonicznych. Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się i najbardziej profesjonalnie przeprowadzonych renowacji obiektów zabytkowych.

„Kryształy Sudeckie” przyznawane są przez Telewizję Sudecką, w 6-ciu kategoriach: Najlepsza impreza promująca region, inwestycja, produkt turystyczny, firma rodzinna, inicjatywa proekologiczna oraz osobowość regionu. Całkowita zmiana wizerunkowa centrum Nowej Rudy, nie miała sobie równych w kategorii – „Najlepsza Inwestycja”.  Kapitułę konkursową stanowi 14 osób reprezentujących region. Celem tego największego gospodarczego plebiscytu Sudetów, jest promocja przedsiębiorczości.