Home / Gospodarka i przedsiębiorczość / Podpisano umowę na wykonanie NIT

Podpisano umowę na wykonanie NIT

16 stycznia w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. podpisano umowę z firmą Spec Bau polska sp. z o.o. na roboty budowlane w projekcie „adaptacja budynków i infrastruktury na noworudzki inkubator technologiczny” I etap zadania „Budowa infrastruktury” II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego”, których zakończenie przewiduje się we wrześniu 2014 r.

Misją Inkubatora jest wspieranie komercjalizacji nowych technologii w wdrażaniu innowacyjnych projektów o znaczeniu gospodarczym priorytetowo z udziałem nowopowstających firm innowacyjnych. Podstawowe cele funkcjonowania Inkubatora to wspieranie: transferu wiedzy i technologii, przedsiębiorczości i innowacyjnych firm będących w początkowej fazie rozwoju. Zadaniem Inkubatora jest promowanie i wspieranie przedsiębiorców w ich rozwoju priorytetowo poprzez zapewnienie realnego udziału nauki w innowacyjnych projektach biznesowych pozwalających na wzmacnianie pozycji firmy na rynku.