Home / Gospodarka i przedsiębiorczość / Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji

Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji

3 grudnia b.r. w CBI w Słupcu odbyło się sympozjum poświęcone podsumowaniu projektu „Parki przemysłowe i technologiczne – bliżej innowacji”, w którym wzięła udział duża grupa słuchaczy Noworudzkiego UTW. Partnerami projektu byli: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Gmina Miejska Nowa Ruda i Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych.
Seminarium otworzył Prezes Agencji Rozwoju Gospodarczego AGROREG S.A. Jerzy Dudzik. Zebranych przywitał także Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński, Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń, Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych Roman Trzaskalik oraz Kierownik Projektu (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii) Joanna Szmigiel. W panelach programowych wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, przedstawiciele świata nauki oraz dobrze funkcjonujących Parków Przemysłowych i Technologicznych – w tym naszego, noworudzkiego.
Celem tego projektu było zwiększenie przedsiębiorczości, innowacyjności i komunikacji między Parkami, co w konsekwencji powinno dać jak najbardziej profesjonalną obsługę firm szukających wsparcia tak finansowego, jak merytorycznego. Słuchacze Noworudzkiego UTW z zainteresowaniem słuchali dyskusji i konkluzji dotyczących projektu. Może sami z tej wiedzy nie skorzystają, ale z powodzeniem mogą ją przekazać innym, młodym ludziom (dzieciom, wnukom) potrzebującym pomocy na starcie własnej przedsiębiorczości.
Anna Szczepan