Home / Gospodarka i przedsiębiorczość / Nowe inwestycje i remonty na drogach

Nowe inwestycje i remonty na drogach

Po raz kolejny wspólna polityka sąsiadujących ze sobą gmin; zaowocowała dużym, znaczącym dla regionu przedsięwzięciem. Udział Gminy Miejskiej Nowa Ruda w takich inicjatywach jak Aglomeracja Wałbrzyska czy Porozumienie Noworudzko-Radkowskie, zdaje się być prawidłowym kierunkiem na lata 2014-2020. Szeroko pojęta promocja, środki na rozbudowę infrastruktury turystycznej i drogowej, to korzyści bycia składową „większego organizmu”.
W poniedziałek 5 sierpnia miało miejsce kolejne ważne wydarzenie dla naszego miasta i regionu. Na zaproszenie burmistrza Tomasza Kilińskiego, do noworudzkiego ratusza przybył Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Jerzy Tutaj, parlamentarzyści Monika Wielichowska i Stanisław Jurcewicz a także włodarze sąsiadujących gmin – Sławomir Karwowski oraz Jan Bednarczyk. Podczas wizyty samorządowców odbyła się konferencja oraz uroczyste podpisanie porozumienia, na mocy którego przeprowadzone zostaną prace drogowe w 3 gminach.
W granicach miasta Nowa Ruda, remonty obejmą drogę Nr 381. Plany przewidują położenie nowej nawierzchni na odcinku od Stacji Paliw „Orlen” do Słupca, przebudowę drogi wzdłuż os. Waryńskiego do „świateł”(dodatkowy pas ruchu, chodniki, zatoka przystankowa, kanalizacja deszczowa) oraz modernizację drogi(wraz z kanalizacją deszczową) od skrzyżowania „świetlnego” do Węglowej Woli.
Do „noworudzkich zobowiązań” zawartych w porozumieniu, należy przejęcie w granicach administracyjnych miasta, drogi Nr 385 tj. (ul: Fredry, Cmentarna, Piastów, J.Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości do ronda) a także wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej 381 – ul. Kłodzka na odcinku od „świateł” do Węglowej Woli. Realizacja w/w zadań, nastąpi w latach 2013-2016.
Na zakończenie spotkania, Tomasz Kiliński podziękował za wspólne działanie, wsparcie oraz determinację zainteresowanych stron. Podkreślił także, iż są to zadania służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, pobudzeniu regionu w którym droga 381 stanowi ważny szlak komunikacyjny.