Home / Kultura / Nominacje do Róży Kłodzkiej 2013

Nominacje do Róży Kłodzkiej 2013

Zostały już ogłoszone nominacje w plebiscycie o nagrodę starosty:
Róża Kłodzka 2013.
W grupie nominowanych, który zgłosiła Gmina Miejska Nowa Ruda znalazły się:
w kategorii PRACODAWCA ROKU – Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu,
w kategorii ANIMATOR KULTURY – Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”,
w kategorii WOLONTARIUSZ ROKU – Karolina Popiel oraz Magdalena Schmidt

Szersze informacje o nagrodzie Róży Kodzkiej i szczegółach konkursu można znaleźć na stronie:
http://www.powiat.klodzko.pl/aktualnosci/nominacje-do-rozy-klodzkiej-2013.html

Anna Szczepan
(na podstawie informacji UM Nowa Ruda)