Home / Organizacje Non-Profit

Organizacje Non-Profit

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
tel. (74) 872 0350, fax (74) 872 -22-68
e-mail: nson@interia.pl
Więcej informacji…

Nasza Nadzieja – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Rynek 1, 57-400 Nowa
tel. (74) 872 0350, fax (74) 872 2268
e-mail: nson@interia.pl
Dyżury w biurze – w poniedziałki i środy od 10.00 do 16.00
Więcej informacji…

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
tel. (74) 872 0303
Dyżury w biurze – wtorki 10.00 do 13.00 i piątki 10.00 do 12.00
Oddział w Słupcu – Filia MOK (GDK) – czwartki od 11.00 do 13.00
Aby zostać członkiem Związku należy wypełnić Deklarację Członkowską, dołączyć 2 zdjęcia i opłacić składkę w wysokości 2 zł miesięcznie (24 zł za cały rok). ZERiI wydaje zaświadczenia do korzystania z 30% zniżki na przejazdy kolejowe (raz do roku, tam i z powrotem); dla osób nie będących członkami Związku opłata za wydanie takiego zaświadczenia wynosi 5 zł, dla członków Związku bez opłat.
ZERiI dysponuje informacjami o wczasach rehabilitacyjnych.

Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Istnieje od kwietnia 2006. W chwili obecnej NUTW funkcjonuje w strukturach organizacyjnych MOK w Nowej Rudzie.
Słuchaczem NUTW może zostać każdy, po wypełnieniu Karty Zgłoszenia; opłata: wpisowe 20zł oraz 15 zł miesięcznie w trakcie trwania roku akademickiego.
tel. 503-330-603,
608-077-784,
664-062-765,
660-443-295
Więcej informacji…

Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej
57-400 Nowa Ruda, ul. Strzelecka 2a
Prezes Fundacji Pani Teresa Bazała
Tel. 509-100-183 e-mail t.bazala@onet.pl
Fundacja powstała w 1992 roku jest organizacją pozarządową. Prezesem Fundacji od początku jej istnienia jest Pani Teresa Bazała. Organizacja skupia ludzi, którzy ukochali swoje okolice, ich historię i w swoich działaniach chcą nawiązać do tradycji tych ziem. W chwili obecnej tworzy ją 40 fundatorów.
Działa w sferze kultury, nauki, turystyki, ochrony zabytków, promocji miasta i regionu. Prowadzi Muzeum Josepha Wittiga i Międzynarodowy Dom Spotkań im. prof. Josepha Wittiga oraz Instytut Kultury Terra Glaciesis im. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. Jest organizatorem projektów edukacyjnych dla młodzieży w zakresie wolontariatu, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Organizuje corocznie Europejskie Dni Dziedzictwa, jest także współorganizatorem Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej i Sowiogórskiego Festiwalu Techniki.

Klub Seniora STOKROTKA
Nowa Ruda, ul. Świdnicka 65 (w świetlicy Zespołu Szkół w Drogosławiu).
Klubowi przewodzi Pani Krystyna Wileczek Tel. 698-367-337. Klub zrzesza 23 osoby.
Miesięczna składka członkowska wynosi 5 zł.

Klub Seniora RÓŻA
Nowa Ruda, Osiedle Piastowskie 11 (w pomieszczeniu SM Nowa Ruda).
Telefon kontaktowy: 887-487-909.
Spotkania odbywają się co drugi czwartek. Klub zrzesza 29 osób.
Miesięczna składka członkowska wynosi 5 zł.

Klub Seniora WRZOS
Sala wiejska JUGOWIANKA w Jugowie. Założycielką i przewodniczącą Klubu jest Pani Halina Borger,
telefon (74) 873-30-51 lub 696-533-156, e-mail halabor4@wp.pl
Spotkania 2 razy w miesiącu, składka 5 zł miesięcznie. Klub liczy obecnie 43 osoby, w tym aż! 7 panów.
Klub Seniora WRZOS w Jugowie powstał we wrześniu 2006 roku jako pierwszy Klub na Ziemi Noworudzkiej. Celem Klubu jest spełnianie oczekiwań kulturalno – oświatowych seniorów.
Najmłodszy senior ma 45 lat.

Koło PTTK
Nowa Ruda, Rynek 2 (pod filarami) – Informacja Turystyczna w Nowej Rudzie
Tel. (74) 872 03 08
e-mail: telusowie@gmail.com
29 stycznia 2013 na I Walnym Zgromadzeniu członków Koła PTTK w Nowej Rudzie wybrano Zarząd Koła. Prezesem została wybrana Pani Elżbieta Bisikiewicz.
Zobacz bliższe informacje i aktualności

Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Koło w Nowej Rudzie
Wyznaczonych dyżurów kontaktowych nie ma, ale Klub ma swoją siedzibę w redakcji Gazety Noworudzkiej, więc zawsze ktoś jest.
Prezes – Julian Golak
tel.: 604 111 618
e-mail: j.golak@dolnyslask.pl
edukacja ekologiczna – Teresa Fereżyńska tel. 696- 598 -990;
e-mail ferezynska@gmail.com
Spotkania należy uzgadniać telefonicznie.
Przy Kole PKE działa Młodzieżowy ekoklub „Drzewo Życia”, którego prezesem jest Jakub Gorlach e-mail: kuba4113@vp.pl strona internetowa www.drzewozycia.jimdo.com
Spotkania ekoklubu odbywają się w poniedziałki o godz. 18.00 w świetlicy „OLA ” w Słupcu, ul. Radkowska 18.
Dzieci z klas I-V zapraszamy na spotkania w „Zielonej Pracowni ”, również w świetlicy „OLA”, w środy w godzinach od 15.00 do 17.00.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Nowa Ruda, Rynek 1
Tel. (74) 872 03 50
Biuro czynne w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 12.00
Zarząd wojewódzki znajduje się we Wrocławiu. Członkowie Związku posiadają legitymacje. Składka roczna wynosi 50zł dla członków zwyczajnych, 40 zł dla podopiecznych. W chwili obecnej ZKRP i BWP liczy 39 członków zwyczajnych i 104 podopiecznych.
Celem Związku jest opieka nad członkami i podopiecznymi w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych, reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, a także działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej jak również popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych.

Związek Sybiraków

Polski Związek Niewidomych
57-400 Nowa Ruda, ul. Kościelna
Biuro czynne: poniedziałek, czwartek 10.00 – 14.00

Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 3 w Nowej Rudzie
57-400 Nowa Ruda, ul. Kościelna
Biuro czynne: poniedziałek, czwartek 10.00 – 14.00

Oddział Federacji Konsumentów
57-400 Nowa Ruda, ul. Kościelna 1
Biuro czynne : środa, czwartek 9.00 – 13.00 wtorek 12.00 – 16.00
Tel. (74) 872-57-12
od 1 marca b.r. uruchomione zostaną dyżury na terenie Gminy Nowa Ruda:
Ludwikowice – Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna, pierwsza i czwarta środa każdego miesiąca
Jugów – Sołtysówka, ul. Główna 83, dryga i trzecia środa każdego miesiąca
Federacja zajmuje się reklamacjami zakupowymi oraz sprawami związanymi z oszustwami nieuczciwych firm.
Pomoc jest b e z p ł a t n a !
Noworudzki Oddział Federacji Konsumentów istnieje od 25 lat, założony przez Panią L. Grzybowską. Jest to najmniejszy oddział w Polsce, ale jeden z najprężniej działających. Wspomagany przez UM Nowa Ruda, ale także korzystający z pozyskanych funduszy unijnych projektów FIO ( w 2012 roku w ramach tego projektu prowadzone były szkolenia środowisk lokalnych z udziałem rzeczników powiatu kłodzkiego i wałbrzyskiego oraz radnych).
Nasz Oddział uzyskał wiele certyfikatów dotyczących jakości działania. Kieruje nim Pani Danuta Łącz , Tel. 663-522-259.

Liga Kobiet Polskich Koło im. Elizy Orzeszkowej w Nowej Rudzie
Od listopada 2012 funkcjonuje jako stowarzyszenie (KRS 0000442106)
Koło powstało zaraz po wojnie, a założycielką była Pani Sulig. Potem Noworudzkiej LKP szefowała Pani Stanisława Zummer, a od niedawna przewodniczącą Koła jest Pani Elżbieta Łukaszewska.
kontakt telefoniczny (74) 872-69-66 lub 501-222-101
e-mail elaiwladek@autograf.pl
składka miesięczna wynosi 5 zł, Koło zrzesza 50 kobiet
Oprócz standardowych działań LKP nasze, noworudzkie Koło podjęło starania o rewitalizację budynku tzw. Osadnictwa w Nowej Rudzie-Słupcu, z przeznaczeniem na siedzibę organizacji pozarządowych (NCIOP); czyni też starania o utworzenie Izby Pamięci dotyczącej działalności LKP w Nowej Rudzie im. Pani Stanisławy Zummerowej; na co dzień współpracuje z innymi organizacjami – np. świetlicą środowiskową dla dzieci w Nowej Rudzie-Słupcu.

Liga Kobiet Polskich Koło nr 2 – FEMINA
Powstało w 2000 roku, terenem działania obejmuje całą Nową Rudę.
telefon: (74) 872-31-29; 691-411-403
Koło zrzesza 38 kobiet, spotkania raz w miesiącu, składka miesięczna 2 zł.
Działalność Koła to przede wszystkim obrona praw kobiet i rodziny, pomoc kobietom w trudnej sytuacji życiowej, edukacja kobiet. Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi – Nasza Nadzieja, Pro Publico Bono, Noworudzkim UTW , a także z organizacją kobiet w czeskim Broumovie.

Rodzinny Ogród Działkowy JAŚMIN
57-400 Nowa Ruda, ul. Sportowa 3
Tel. 509-418-699
Biuro czynne w czwartki od 16.00 do 18.00