Home / Gospodarka i przedsiębiorczość / Innowacja edukacyjna w noworudzkim liceum

Innowacja edukacyjna w noworudzkim liceum

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie zamierza uatrakcyjnić swoją ofertę dla uczniów, którzy rozpoczynają w nim kształcenie w roku szkolnym 2013/2014. Poza kilkoma klasami pierwszymi, kontynuującym tradycje istniejących dotychczas profili nauczania, utworzona zostanie klasa o profilu matematyczno-technicznym pod patronatem Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu.

W marcu bieżącego roku zostało podpisane porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy ZPAS GROUP reprezentowanym przez Prezesa Piotra Baranowskiego
a Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie reprezentowanym przez Dyrektor Marzannę Pietrzak. Innowacja wprowadzona przez noworudzkie liceum jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów z wykształceniem technicznym oraz wysokimi umiejętnościami z zakresu obsługi komputera, uwzględniającej specjalistyczne oprogramowanie. W klasie objętej innowacją przewidywane są rozszerzenia z trzech przedmiotów: matematyki (w kolejnych klasach 4,8,7 godzin nauczania tygodniowo), fizyki (odpowiednio 1,4,4) oraz informatyki (1,5,4).
Warto zaznaczyć, że na lekcjach informatyki wprowadzone będzie nauczanie rysunku technicznego, przygotowujące do pracy z oprogramowaniem AUTOCAD, stworzonym specjalnie na potrzeby projektowania produkcyjnego.

W ramach współpracy z Grupą ZPAS S.A. młodzież mogłaby zapoznać się z najnowszymi technologiami produkcji, wykorzystującymi specjalistyczne urządzenia
i programy komputerowe, a także pozyskać informacje o zasadach zarządzania i marketingu oraz przebiegu i organizacji procesów produkcyjnych w nowoczesnej firmie. W tym celu uczniowie wspomnianej klasy mieliby możliwość odbywania praktyk na terenie zakładów wchodzących w skład Grupy ZPAS S.A. Za czas praktyki uczniowie nie będą otrzymywać wynagrodzenia, ale wyróżniające się osoby będą mogły być nagrodzone stypendium.

Zdaniem dyrekcji i nauczycieli liceum, absolwenci klasy matematyczno-technicznej zyskają szansę zatrudnienia w zakładach Grupy ZPAS S.A., nowoczesnej i prężnie działającej firmie, co może stanowić motywację młodych ludzi do pozostania w Nowej Rudzie.