Home / 40 lat ZPAS / Gratulacje i życzenia od Zbigniewa Machury

Gratulacje i życzenia od Zbigniewa Machury

Gratulacje dla Prezesa ZPAS SA od pana Zbigniewa Machury jednej z pierwszych osób zatrudnionych w ZPAS w roku 1973.

PREZES
ZAKŁADU PRODUKCJI AUTOMATYKI SICIOWEJ S.A.
w PRZGÓRZU

Szanowny Panie Prezesie.
Z okazji Jubileuszu 40-lecia powstania i działalności ZPAS S.A. w Przygórzu, mam zaszczyt
i wielką przyjemność złożyć Panu Prezesowi najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia
sukcesów i satysfakcji w pracy, a także pomyślności w życiu osobistym.
Jednocześnie pragnę przekazać na ręce Pana Prezesa wyrazy uznania dla Zarządu, Rady
Nadzorczej i całej załogi, którzy przyczyniają się do sukcesów Zakadu Produkcji Automatyki
Sieciowej S.A. w Przygórzu w osiąganiu wysokiej rangi firmy w kraju i na rynkach
międzynarodowych. To dzięki ich wysiłkom, kreatywności i umiejętności podejmowania
wyzwań – wyroby naszego Zakładu zdobywają coraz mocniejszą pozycję w kraju,
europie i na świecie.

Z wyrazami najwyższego szacunku i poważania
Zbigniew Machura