Home / Wydarzenia lokalne (strona 21)

Wydarzenia lokalne

Marzec, 2013

 • 14 marca

  Maleńczuk z zespołem Psychodancing w Nowej Rudzie!

  Serdecznie zapraszamy na koncert Macieja Maleńczuka!        

 • 11 marca

  Innowacja edukacyjna w noworudzkim liceum

  Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie zamierza uatrakcyjnić swoją ofertę dla uczniów, którzy rozpoczynają w nim kształcenie w roku szkolnym 2013/2014. Poza kilkoma klasami pierwszymi, kontynuującym tradycje istniejących dotychczas profili nauczania, utworzona zostanie klasa o profilu matematyczno-technicznym pod patronatem Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu. W marcu bieżącego roku zostało podpisane porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy ZPAS …

 • 8 marca

  Ustawa „śmieciowa” – pytania i odpowiedzi

  Jak jest teraz? Obecnie właściciele nieruchomości sami zawierają umowy na odbiór odpadów i rozliczają się finansowo z podmiotami świadczącymi tą usługę. A jak będzie? Od 1 lipca 2013 r. obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przejmie Miasto. To właśnie Miasto podpisze umowę z przedsiębiorcą, wybranym w drodze przetargu, na odbiór odpadów i …

 • 8 marca

  Oświata tematem sesji rady miejskiej

  Oświata w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, była tematem środowej(27.02) sesji tematycznej Rady Miasta. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy placówek oświatowych oraz środowisk współpracujących. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej – Leszek Wójcik, przedstawił raport o stanie szkolnictwa w gminie oraz prognozy na lata następne. W dyskusji podsumowującej prezentację, dyrektorzy zwrócili uwagę na poszczególne problemy placówek. W zdecydowanej większości, priorytetem są niezbędne remonty …

Luty, 2013

 • 11 lutego

  Ferie zimowe w CTS Nowa Ruda-Słupiec

  Zobacz film o atrakcjach. które przygotował noworudzki CTS w okresie ferii.

 • 8 lutego

  Wychowanie przez zwiedzanie. Zwiedzaj i ucz się!

  Noworudzkie stowarzyszenie „Czterolistna Koniczynka” otrzymało dotację z Urzędu Miasta Nowa Ruda na realizację zadania publicznego „Wychowanie przez zwiedzanie”, które odbędzie się w formie wycieczek edukacyjnych i turystycznych na terenie Dolnego Śląska. Planowane wyjazdy: • Wyjazd na lodowisko do Świdnicy – 21 lutego 2013r. • Wycieczka do częstochowy – 16 marca 2013r. • Wycieczka do dusznik – zdroju – 23 marca …

 • 5 lutego

  Przekaż 1% – mądrze!

 • 1 lutego

  Półmetek kadencji Rady Miejskiej i Burmistrza

  Rewitalizacja Przebudowa okolic Rynku, a tym samym znaczne podniesienie walorów turystyczno – estetycznych miasta , to koszt prawie 11,5 mln zł. Dotacja  z Unii Europejskiej , wyniosła ok. 7 mln złotych. Dotychczasowe roboty objęły gruntowny remont płyty rynku (kanalizacja, wodociągi), renowacja fontanny Św. Jana Chrzciciela, restaurację ratusza oraz wymianę nawierzchni. W budynku magistratu odnowiono elewację wraz z wymianą okien i  …

Styczeń, 2013

 • 24 stycznia

  Podpisano umowę na wykonanie NIT

  16 stycznia w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. podpisano umowę z firmą Spec Bau polska sp. z o.o. na roboty budowlane w projekcie „adaptacja budynków i infrastruktury na noworudzki inkubator technologiczny” I etap zadania „Budowa infrastruktury” II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego”, których zakończenie przewiduje się we wrześniu 2014 r. Misją Inkubatora jest wspieranie komercjalizacji nowych technologii w wdrażaniu …

 • 18 stycznia

  Budżet miasta przyjęty

  Podczas ostatniej w 2012r. (28 grudnia) sesji, nadano kolejny tytuł „Zasłużony dla miasta Nowa Ruda”. za wielo-letnią pracę na rzecz poprawy kondycji obiektów sakralnych w dzielnicy słupiec oraz liczne inicjatywy społeczne, odznaczono proboszcza parafii św. Katarzyny w Słupcu ks. Jerzego Czernala. Harmonogram właściwy sesji, rozpoczęto od zmian w budżecie. Między innymi przeznaczono kwotę 9 tys. zł na przebudowę muru oporowego …